19.05.2023 ob 16:58
Deli članek
Ljubljana dobila 40 novih javnih najemnih stanovanj

 

Ljubljana (MOREL)- Stanovanjski sklad RS je na Dolgem mostu s ponosom otvoril 40 novih javnih najemnih stanovanj. Trak so prerezali državni sekretar ministrstva za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner, podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek in direktor Stanovanjskega sklada RS  Črtomir Remec.

 Črtomir Remec je uvodoma poudaril: »Otvoritev nove soseske je zaključek viške trilogije Novo Brdo, Gerbičeva in Dolgi most. Poleg soseske Pod Pekrsko gorco s 400 stanovanji, ki smo jo pred kratkim otvorili v Mariboru, je to največja zgodba v zadnjem obdobju v Sloveniji. Skupaj gre za 950 stanovanjskih enot v četrtni skupnosti Vič. Če se bo ta vzorec preslikal tudi v ostale dele Ljubljane, potem bomo lahko zagotovili stanovanja vsem tistim, ki jih potrebujejo.«

Ljubljanski podžupan Dejan Crnek pa je dejal: »Danes stojimo na mestu, kjer si bo 40 družin končno lahko ustvarilo življenje, ki so ga vredni. Taki dogodki so primerni za to, da razmislimo, na kakšen način lahko še povečamo in pospešimo gradnjo stanovanj. Veselim se novega sodelovanja s Skladom, saj skupaj dobro delamo, iščemo rešitve in gremo čez ovire z namenom, da čim več ljudem zagotovimo tako življenje, kot si ga zaslužijo.«

Državni sekretar Klemen Ploštajner je izpostavil: »Na ministrstvu za solidarno prihodnost stanovanje dojemamo kot osnovno človekovo pravico. Zato zelo resno jemljemo zapis, ki ga imamo v ustavi, da je Slovenija socialna država, katere naloga je tudi oblikovanje javnih sistemov za zagotavljanje socialnih pravic. V prihodnjem proračunu že načrtujemo prva sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada, ki bodo primarno namenjena ravno lokalnim skupnostim, občinam in lokalnim skladom za financiranje njihovih projektov.«

Na lokaciji Dolgi most (Za progo 5) sta dva večstanovanjska stavbna sklopa s 40 javnimi najemnimi stanovanji v velikosti od 38 m2 (enosobna) do 79,6 m2 (štirisobna). Stanovanja so v prvem in drugem nadstropju, tlorisna organizacija pa omogoča dvostransko orientacijo bivalnih prostorov. Vsakemu stanovanju pripada tudi zunanji prostor. »Gre za izjemno kakovosten tloris z osvetlitvijo iz obeh strani, notranjimi atriji, za otroke pa je poskrbljeno z igrišči. Ta projekt je poseben tudi zato, ker smo prvič vpeljali digitalizacijo. Tako energetiko kot tudi razsvetljavo vodimo z digitalnimi dodatnimi sistemi, s katerimi želimo optimizirati porabo energije,« je pojasnil  Črtomir Remec.

To so sporočili iz Stanovanjskega sklada RS. (konec)

Nova soseska je bila v največji možni meri načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje in funkcionalnosti. Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezračevalnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote, dosegajo energetski razred A2 in so praktično energetsko samooskrbne. Zunanja ureditev je kombinacija utrjenih in zelenih površin. Utrjene povozne in pohodne površine so betonske in asfaltne izvedbe, preostale površine zunanje ureditve pa so iz prodca, zelenic, zasaditve in peščenih igrišč. Na severnem delu območja je urejeno otroško igrišče, ki je opremljeno z otroškimi igrali, mizo za namizni tenis, klopmi in drevesi. Med in za objektoma je urejena peš pot.

 

Vsak sklop je zgrajen iz osnovne pritlične stavbe, ki je namenjena parkiranju stanovalcev na 72 pokritih mestih. Na vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli. Na pritličnem delu strehe parkirne stavbe je med stanovanjskima lamelama izveden zeleni atrij, ki predstavlja interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe.