15.11.2023 ob 11:22
Deli članek
Lobnik bi imel več denarja

Ljubljana (MOREL)-  Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik neodvisnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo Miha Lobnik se je zato obrnil na poslance državnega zbora. V prošnji za ukrepanje proti arbitrarnemu znižanju sredstev za izvajanje vseh zakonskih nalog Zagovornika Lobnik opozarja na škodljive posledice postopanja vlade za prebivalce. Že sedaj vsak peti prebivalcev Slovenije pravi, da je že bil diskriminiran.

»Poslanke in poslanci imate priložnost, da z amandmajem preprečite nedopusten poseg vlade v delovanje neodvisne institucije,« je poslancem zapisal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, predstojnik neodvisnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo Zagovornika načela enakosti.

Vlada namreč Zagovorniku enostransko odmerja 220.000 evrov manj od tega, kar je predlagal ministrstvu za finance. Zagovorniku bi tako v celoti zmanjkala sredstva za ozaveščanje javnosti o varstvu pred diskriminacijo, izdajo publikacij in raziskave o diskriminaciji v Sloveniji.

Gre za tako velik poseg v neodvisno delovanje Zagovornika, da zaradi tega ne bo več mogel zagotavljati izvajanja zakonskih nalog, kot mu jih nalaga zakon o varstvu pred diskriminacijo, je poslance opozoril Lobnik. »Postopanje vlade je v nasprotju s priporočili Evropske komisije in drugih mednarodnih institucij,« je dodal.

Svet Evrope denimo opozarja, da države organom za varstvo pred diskriminacijo ne smejo arbitrarno in nesorazmerno krčiti proračunskih sredstev. Zagovornik bi za izvajanje vseh zakonskih nalog v letu 2024 potreboval vsaj 1,8 milijona evrov, vlada pa mu v predlogu proračuna določa 1,58 milijona evrov. Vladni predlog proračuna Zagovornika že vključuje tudi 157.000 evrov namenskih evropskih sredstev, ki jih je Zagovornik pridobil za evropsko sofinanciran projekt Soočimo se z diskriminacijo. S temi sredstvi Zagovornik ne more nadomestiti predvidenega izpada.

Lobnik je poslance obvestil, da ministrstvo za finance Zagovornikovih utemeljitev in pojasnil o potrebnih finančnih sredstvih za izvajanje nalog organa ne upošteva. »Vlada je instituciji Zagovornika načela enakosti enostransko odvzela 220.000 evrov glede na sprejeti proračun za leto 2024. Že pred poplavami je Zagovorniku določila za približno 15 odstotkov nižji proračun. Zagovornik je svoj predlog proračuna tudi sam poleti dodatno znižal zaradi poplav.«

Dodal je, da mu predsednica državnozborskega Odbora za finance onemogoča nastop na prihajajočih sejah na temo proračuna: »Menim, da je tako ravnanje nedemokratično in v nasprotju z načeli pravne države in parlamentarne demokracije.«

Raziskave Zagovornika o diskriminaciji v Sloveniji kažejo, da je ta pri nas razširjena in velik problem. Vsak peti prebivalec Slovenije pravi, da je že bil diskriminiran. Žrtve diskriminacijo največkrat prijavijo, ko se jim zgodi na področju dela in zaposlovanja in pri dostopu do blaga in storitev. To so sporočili iz urada zagovornika načela enakosti. (konec)