23.05.2023 ob 09:57
Deli članek
Ministrstvo se strinja s pobudo

foto Barbara -Gradič Oset

Ljubljana (MOREL)- Na ministrstvu za solidarno prihodnost smo seznanjeni s pobudo za podaljšanje roka javne obravnave predloga zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), so zapisali v sporočilu za javnost. V nadaljevanju pa dodali: S pobudniki se strinjamo, da gre za obsežen sistemski zakon, ki celovito ureja področje dolgotrajne oskrbe. Strinjamo se tudi, da tovrsten zakonodajni poseg terja široko obravnavo in družbeni konsenz. Veseli nas tudi ugotovitev, da smo se na dosedanjih srečanjih strinjali z večino rešitev, ki jih novi ZDOsk ponuja. Različni resorji so v preteklih 20 letih pretresali različne vsebine in rešitve za to področje, aktualni predlog rešuje večino teh izzivov.

Ob tem pa poudarimo, da smo se z objavo zakona v petek, 19. maja 2023 tudi dogovorili za delovne sestanke s predstavniki vseh ključnih deležnikov iz strokovne javnosti in civilne družbe na področju dolgotrajne oskrbe in socialnega varstva, tudi s podpisniki pričujoče pobude. Na sestankih načrtujemo vsebinsko uskladitev stališč vseh akterjev. 

Kot napovedano vsem ključnim deležnikom, bomo v tednu do 26. maja 2023 zakon uskladili tudi znotraj vladne koalicije in z drugimi resorji. Najprej s finančnim, s katerim bomo dorekli tudi financiranje sistema dolgotrajne oskrbe.  

Upravičena skrb, ki pesti tako podpisnike pobude kot ministra za solidarno prihodnost, pa je politične narave. Novi ZDOsk mora namreč stopiti v veljavo s 1.januarjem 2024, zakonodajni postopek terja svoj čas, v oblikovanju časovnice sprejemanja zakona pa smo morali upoštevati tudi morebitne druge postopkovne oteževalne okoliščine.

Zavedamo se, da je za uspešno uveljavitev in življenje zakonskih določb nujna poglobljena razprava s širokim naborom deležnikov, zato se nadejamo učinkovitih delovnih srečanj v prihodnjih dneh. To je napisal Primož Siter, predstavnik za odnose z javnostmi v kabinetu ministra ministra za solidarno prihodnost. (konec)