14.05.2024 ob 21:06
Deli članek
Na Bledu in Rušah bodo dobili nove oziroma prenovljene zdravstvene domove

Ljubljana (MOREL)- Na odboru za državno ureditev in javne zadeve je vlada v Načrt razvojnih programov za obdobje 2024–2027 uvrstila sofinanciranje projekta Rekonstrukcija Zdravstvene postaje Ruše. Predmet sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti so investicije v objekte ter opremo zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant. Vlada je s tem podprla nacionalne razvojne cilje na primarni ravni zdravstvenega varstva z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občina Ruše je zaprosila za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija Zdravstven postaje Ruše. Namen projekta je zagotovitev dodatnih prostorskih površin zdravstvene postaje Ruše, ki bodo omogočile širitev obstoječih zdravstvenih programov in vpeljavo novih zdravstvenih dejavnosti v skladu s trenutnimi potrebami. Cilj projekta je prizidava in delna rekonstrukcija Zdravstvene postaje, kar bo omogočilo povečanje neto notranje površine.

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.699.464,31 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 928.880,00 evrov, v višini 770.584,31 evrov pa občina Ruše.

Na odboru je Vlada sprejela tudi sklep, ki v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2024-2027 spreminja obstoječi projekt in sicer s povečanjem njegove vrednosti.  V  veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2024 - 2027 se novelira projekt Dozidava objekta Zdravstvenega doma Bled. In sicer se uskladi vrednost dodatnega sofinanciranja na podlagi sklepa vlade, z dne 25. maja 2023. Občina bo tako dobila dodatna sredstva za sofinanciranje investicije, s strani Ministrstva za zdravje, v višini 148.258,40 evrov. V projekt se je tako dodala še obnova obstoječih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Tako bodo ponovno usposobljeni stari prostori in primerni za nadaljnjo uporabo, prav tako pa je uskladil tudi terminski plan, ki se je podaljšal do konca leta 2025. Nova vrednost projekta tako znaša 3.096.207,20 evrov, od tega bo občina Bled investirala 831.645,81 evrov, občina Gorje 291.137,79 evrov, Osnovno zdravstvo Gorenjska 1.122.783,60 evrov, ministrstvo za zdravje pa bo po novi potrditvi vlade RS prispevalo skupno 850.640 evrov, so sporočili iz ministrstva za zdravje. (konec)