08.12.2023 ob 18:12
Deli članek
Na plan očitno prišla pohleptnost belih halj

Ljubljana (MOREL)- Ministrstvo za zdravje ponovno poziva obe strani, da sedeta za pogajalsko mizo in poiščeta rešitve, ki bodo zagotovile nemoteno izvajanje zdravstvenih storitev v dobro pacientov, ki potrebujejo pomoč. Preučili bomo tudi možne dolgoročne rešitve, ki bi dale ministrstvu za zdravje ustrezno pravno podlago za ukrepanje, s ciljem, da se v bodoče zaščiti paciente ter njihovo zdravje.

Ponovno poudarjamo, da je popolnoma nesprejemljivo in nedopustno, da bi medsebojne spore reševali na plečih zdravja ljudi. To je povsem v nasprotju s poslanstvom javnega zdravstva, kamor sodi UKC LJ, in poslanstvom visokošolskega javnega zavoda Medicinske fakultete, kamor sodi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, ki prav tako opravlja zdravstveno dejavnost. Je tudi v hudem nasprotju s poklicno etiko zaposlenih, ki sodelujejo v procesu zdravljenja.

Kot razumemo, namerava UKC Ljubljana nasloviti na sodišče predlog za izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo naložilo izvajanje zdravstvenih storitev. Verjamemo, da bo sodišče pri presoji upoštevalo tudi vpliv na življenje in zdravje ljudi.

Kljub temu Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ponovno pozivamo, naj nadaljuje z izvajanjem zdravstvenih storitev, ki jih nujno potrebujejo pacienti, ki se zdravijo v UKC Ljubljana. Samo s takšno odločitvijo bodo izkazali ustrezen in odgovoren odnos, ki ga morajo vsi deležniki v procesu zdravljenja izkazovati do uporabnikov zdravstvenih storitev. To so sporočili iz ministrstva za zdravje. (konec)