27.05.2024 ob 10:38
Deli članek
Na voljo pet  milijonov evrov

Ljubljana (MOREL)- Minuli petek je bil v Uradnem listu objavljen 1. javni razpis za podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju v skupni vrednosti pet milijonov erov. Predmet javnega razpisa je povečanje povezanosti in tržne usmerjenosti v sektorjih kmetijstva in gozdarstva z organizirano prodajo in skupnim nastopom članov na trgu. Povezanost primarnih proizvajalcev bo posredno vplivala na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine, kar bo imelo neposredni vpliv na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.

Javni razpis je razdeljen na pet sklopov, ki se razlikujejo glede na vrsto vlagatelja, kot sledi:

  • 1. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je organizacija proizvajalcev, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • 2. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina proizvajalcev za skupno trženje, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, razen vlagatelja, ki je priznana skupina proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi,
  • 3. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina proizvajalcev za skupno trženje, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, za sektor gozdni lesni proizvodi,
  • 4. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo in
  • 5. sklop, na katerega vloži vlogo vlagatelj, ki je skupina izvajalcev iz Uredbe 2018/848/EU, ki je vpisana v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo.

Prvo leto lahko upravičenec prejme sredstva v višini do 10 odstotkov predvidenih prihodkov od prodaje, kar se izračuna kot vrednost tržne proizvodnje. Višina podpora se vsako naslednje leto linearno znižuje in v četrtem letu predstavlja 6 odstotkov prihodkov od prodaje. Najvišja letna višina podpore lahko znaša 50.000 evrov za organizacijo proizvajalcev in 25.000 evrov za skupino proizvajalcev, ne glede na delež podpore.

Vlogo na javni razpis je možno vložiti od 17. junija 2024 od 8.00 ure, do vključno 29. avgusta 2024, do 14.00 ure. To so sporočili iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.(konec)