06.06.2024 ob 14:07
Deli članek
Nadzor bodo imeli policisti in inšpektorji

Ljubljana (MOREL)- Ob volitvah evropskih poslancev bo dežurna služba MNZ sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka. 9. junija 2024 bodo potekali volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament in posvetovalni referendumi. Skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji se morata volilna in referendumska kampanja, povezani z volitvami evropskih poslancev in posvetovalnimi referendumi, končati v petek, 7. junija 2024, ob polnoči. V soboto, 8. junija 2024, se začne volilni molk, ki bo trajal do nedelje, 9. junija 2024, do 19. ure. Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo sprejemala dežurna služba ministrstva za notranje zadeve (MNZ) na naslednjih telefonskih številkah:

 • 080 12 00 - Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave:
 • v soboto, 8. junija 2024, od polnoči do 7. ure in od 19. ure do polnoči,
 • v nedeljo, 9. junija 2024, od polnoči do 7. ure.


080 21 13 - Dežurna služba Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve:

 • v soboto, 8. junija 2024, od 7. do 19. ure,
 • v nedeljo, 9. junija 2024, od 7. do 19. ure.

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve bo obravnaval kršitve volilnega in referendumskega molka na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji.  Volilna in referendumska kampanja so vse (politične) oglaševalske vsebine in druge oblike (politične) propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah in referendumih. To so:

 • propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev,
 • nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino,
 • objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank,
 • pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo,
 • javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo.

Za kršitev so predvidene globe:

 • od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne in referendumske kampanje,
 • od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne in referendumske kampanje,
 • od 250 do 500 evrov  za pravno osebo ali s. p.,
 • od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oziroma s. p.

(konec)