13.05.2024 ob 19:16
Deli članek
Največji mednarodni dogodek za obeležitev svetovnega dne čebel letos v Sloveniji

Ljubljana (MOREL) – Še teden dni nas loči od sedme obeležitve svetovnega dne čebel. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru obeležitve v sodelovanju z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) ter Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (v angleščini Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) soorganizira mednarodni forum »Čebele za ljudi, planet in mir«. Potekal bo 22. in 23. maja 2024 v Ljubljani.

Slovenija kot pobudnica svetovnega dneva čebel ohranja vodilno vlogo pri spodbujanju mednarodnih dejavnosti na tem področju. Zato se je ministrstvo odločilo, da skupaj z MZEZ in FAO organizira največji mednarodni dogodek za sedmo obeležitev svetovnega dne čebel.

Tema letošnje obeležitve svetovnega dne čebel v okviru FAO je »Z mladimi za čebele« (v angleščini Bee engaged with Youth). Čebele in drugi opraševalci igrajo ključno vlogo pri povečevanju kmetijskih donosov ter prispevajo k biotski raznovrstnosti in drugim storitvam ekosistema. Zagotavljajo tudi bistveno podporo preživetju podeželskih skupnosti in domorodnih ljudstev, kar krepi varno preskrbo s hrano. Ker je čebelarstvo mogoče izvajati z lokalno razpoložljivim materialom in omejenimi viri, omogoča dostojne delovne možnosti in ustvarjanje dohodka ljudem v skrajni revščini, vključno z ženskami, mladimi in celo invalidi.

Mednarodni forum bo povezal predstavnike vlad in mednarodnih organizacij, strokovnjake, gospodarstvenike in civilno družbo, da bi bolje izkoristili potencial mednarodnega sodelovanja na področju čebelarstva in opraševanja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, še posebej prehranske varnosti, obnove ekosistema, opolnomočenja ranljivih družbenih skupin ter krepitve mednarodne stabilnosti in miru. Namenjen bo pregledu potreb in izmenjavi izkušenj iz čebelarskih in opraševalskih projektov po vsem svetu. Forum bo tudi priložnost za poglobljen dialog in razmislek. Na forumu se bodo oblikovala priporočila za nadaljnje povezovanje in ukrepanje. Čeprav je forum po svojem obsegu in dosegu globalen, bo geografski poudarek letošnje izvedbe na Afriki. Organizatorji si bodo prizadevali, da bi tovrstni forum v Sloveniji izvedli vsaki dve leti.

Prvi dan foruma, 22. maja 2024, bo konferenčni dan z dvema panelnima razpravama o politikah in dobrih praksah na področju opraševanja in čebelarjenja kot gonilih trajnostnega razvoja. Sledili bodo štirje tematski sklopi, kjer bodo oblikovali priporočila za nadaljnje delovanje mednarodne skupnosti. Drugi dan foruma bo potekal študijski izlet s predstavitvijo dobrih praks Slovenije, v sklopu katerega bodo udeleženci obiskali Krajinski park Ljubljansko barje in Čebelarsko zvezo Slovenije.To so sporočili iz MKGP. (konec)