17.05.2024 ob 10:18
Deli članek
Namesto Monike Pekošak v poslanskih klopeh odslej Branko Zlobko

Monika Pekošak na DARSU?


Ljubljana (MOREL) – Državna volilna komisija je na dopisni seji sprejela sklep, da bo namesto Monike Pekošak, ki je odstopila kot poslanka Svobode, funkcijo poslanca
za preostanek mandatne dobe državnega zbora opravljal Branko Zlobko, ki je že podal soglasje.
Državna volilna komisija je 26. aprila 2024 prejela obvestilo državnega zbora, da je Moniki Pekošak prenehal poslanski mandat, ker je podala odstopno izjavo. V skladu z Zakonom o volitvah v državni zbor v takem primeru postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.
Kot je na podlagi izida volitev v državni zbor, ki so bile 24. aprila 2022, ugotovila DVK, bi bil v primeru, če v 4. volilni enoti z liste kandidatov Gibanja Svoboda ne bi bila izvoljena Monika Pekošak, izvoljen Dimitrij Zadel, ki pa se je odpovedal pravici opravljanja funkcije poslanca.
Naslednji kandidat, ki bi bil izvoljen v volilni enoti 4000 Ljubljana Bežigrad, je Branko Zlobko, ki je v volilnem okraju 4001 Kočevje prejel 3.196 oziroma 35,74 odstotka glasov. Branko Zlobko je Državni volilni komisiji 16. maja 2024 sporočil, da sprejema mandat poslanca za preostanek mandatne dobe državnega zbora namesto Monike Pekošak. Pekošakova n aj bi odšla na DARS kot svetovalka. (konec)