14.03.2023 ob 22:16
Deli članek
Nov projekt Ureditev centralne kuhinje SB Nova Gorica

Ljubljana (MOREL)- Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada v načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 uvrstila nov projekt Ureditev centralne kuhinje SB Nova Gorica in povečala vrednost projekta Logistični center NIJZ
Ureditev centralne kuhinje v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica vključuje zaključna gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter nabavo (izdelavo, dobavo in montažo) opreme. Vključeno je tudi dokončanje jedilnice za zaposlene kot prva etapa druge faze že zgrajenega in deloma opremljenega objekta Urgentni center Nova Gorica. Z investicijo bo v kleti objekta v skladu z izdelano projektno dokumentacijo PZI (Projekt za izvedbo) urejena centralna bolnišnična kuhinja, skupaj z dokončno ureditvijo nedokončane jedilnice za zaposlene in s spremljajočimi prostori. Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah znaša 5.015.420,00 evrov z DDV, od tega bo ministrstvo za zdravje (MZ) zagotovilo 4.805.580,00 evrov, SB Nova Gorica pa 209.840,00 evrov. (konec)