12.02.2024 ob 21:38
Deli članek
Novinarsko sodišče obravnavalo tri pritožbe

Ljubljana (MOREL)- Novinarsko častno razsodišče sprejelo odločitve v treh primer primerih: UKC Ljubljana proti Domnu Mezgu (Nova24TV.si), Katarina Bulatović proti Petru Jančiču (spletnicasopis.eu) in Alenka Bratušek proti novinarju TV Slovenija Gašperju Petovarju

V primeru UKC Ljubljana proti Domnu Mezgu (Nova24TV.si), se UKC Ljubljana  pritožuje zoper Domna Mezga, avtorja članka z naslovom Obupani zaposleni na UKC Ljubljana: Korupcija je v zavodu prestopila vse meje, ki je bil objavljen na spletnem portalu nova24tv.si. Pritožnik meni, da je bil sporni članek napisan z namenom okrnitve ugleda UKC Ljubljana, saj da je bil uporabljen senzacionalističen način pisanja, s katerim je novinar bralce prepričeval o resničnosti trditev, ki niso bile podprte z nobenimi dokazi in katerih vir naj bi bilo domnevno javno anonimno pismo. 

Razsodišče je ugotovilo da je Domen Mezeg kršil 1., 3. in 15. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršil 2., 4., 5., 6. in 18. člena kodeksa. Trditev iz domnevnega pisma ni neodvisno preveril pri nobenem drugem viru, tudi pri samem UKC Ljubljana ne.

V drugem primeru Katarina Bulatović proti Petru Jančiču (spletnicasopis.eu), se je Katarina Bulatović, sicer novinarka in urednica Razkrinkavanja.si (v času obravnave pritožbe), pritožila zoper članek Portal Oštro moti ocena, da so svetniki nagnali šefa pravne službe, potem pa protestirali, zakaj ni pojasnil in pomoči novinarja Petra Jančiča, ki je bil 14. junija 2023 objavljen na spletnem mestu Spletnicasopis.eu. Obravnavani prispevek je bil objavljen po tem, ko je novinarka Nina Rozman 13. junija 2023 na Razkrikavanje.si, objavila prispevek Vodje pravne službe RTVS niso »nagnali« s seje novega sveta. 

Razsodišče je odločilo, da Peter Jančič ni kršil 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

V tretjem primeru  Alenka Bratušek proti novinarju TV Slovenija Gašperju Petovarju, je pritožnica Alenka Bratušek novinarju Gašperju Petovarju v prispevku z naslovom Ministrica črnograditeljica – počitniško hišico legalizirala šele letos, ki je bil v osrednji informativni oddaji Dnevnik na Prvem programu Televizije Slovenija objavljen 4. 7. 2023, očitala kršitev 3., 12., 14. in 15. člena novinarskega kodeksa. 

Razsodišče je odločilo, da je Gašper Petovar kršil 3., 12. in 14. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršil 15. člena kodeksa. Ker za zvočno in slikovno snemanje pogovora z ministrico ni imel njene privolitve, je novinar kršil 14. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. 12. člen kodeksa pa, ker je na nedovoljen način zbiral informacije, česar ni upravičil ne z javnim interesom ne z dokazili, da informacij ni mogel pridobiti na dovoljen način. To je sporočila Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije. (konec)