15.03.2024 ob 18:44
Deli članek
Ob napovedanem shodu bomo policisti skrbeli za zagotavljanje varnosti

O aktivnostih policije ob varovanju napovedanega shoda je povedal Refik Hodžić iz Policijske uprave Ljubljana.

Ljubljana (MOREL)- Na policiji se zavedamo pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Ob napovedanem shodu bomo skrbeli za zagotavljanje varnosti, javnega reda in pretočnosti cestnega prometa, predvsem na vpadnicah v mesto Ljubljana. Želimo, da bi vsakršno zbiranje ljudi potekalo mirno, varno in da ravnanja posameznikov ali skupine ljudi ne bi na kakršen koli način ogrožala splošno varnost ljudi.

Pri tem policija tvorno sodeluje z organizatorjem shoda, ki je, s svojo rediteljsko službo, dolžan poskrbeti za red na shodu, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev shoda ali drugih oseb oz. premoženja (npr. zagotavljanje prepovedi prinašanja nevarnih predmetov na shod) ter da ne bo ogrožen javni promet; prav tako je dolžan javnost seznaniti s programom in podobno.

Policija organizatorju pomaga pri izvedbi predvidenega programa, daje nasvete in se tudi ustrezno pripravlja za varovanje. Vse z namenom, da bi bila varnost ljudi lahko zagotovljena v največji možni meri. Hkrati o dogodku na območju celotne Slovenije zbiramo obvestila, vse zgolj z namenom, da bi naše naloge za zagotavljanje varnosti lahko ustrezno načrtovali in skupaj z organizatorjem izvedli potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti.

Razumeti je treba, da le s sodelovanjem z vsemi deležniki policija lahko zagotavlja varno in mirno uveljavljanje ustavno zagotovljene pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih tako udeležencem, organizatorjem kot tudi naključnim osebam na kraju shoda.

Za napovedan in prijavljen shod v prihodnjem tednu se pričakuje, da bo na določenih odsekih cest in mestnih ulicah, predvsem na širšem območju centra Ljubljane, lahko oviran promet. Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in upoštevanje navodil policije, rediteljev ter upravljalca cest.

Vse udeležence shoda pozivamo, naj to pravico uveljavljajo mirno in strpno. Upoštevajo naj vse cestnoprometne predpise in po nepotrebnem ne povzročajo zastojev ter upoštevajo navodila policistov. Treba je razumeti, da se po cestnih povezavah na območju Ljubljane poleg vsakodnevnega prometa odvija tudi promet vozil, ki nudijo pomoč ljudem v stiski ali ob nesrečah (interventne vožnje) in bi vsakršno oviranje prometa lahko pomenilo nevarnost za življenje ljudi.

Želimo si, da bi vsakršno javno izražanje mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena potekalo mirno, na varen način za vse in v skladu s pozitivno zakonodajo.To so sporočili iz policije.(konec)