10.03.2023 ob 21:18
Deli članek
Obisk je  zaključil z dogodkom »Minister posluša«

Simon Maljevac /Foto Tamino Petelinšek / STA

Novo mesto (MOREL)- Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se je danes mudil na regijskem obisku v Novem mestu. Z državnim sekretarjem Klemnom Ploštajnerjem in predstavniki kabineta je opravil delovni sestanek z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem, predstavniki Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, obiskal je dom starejših občanov in varstveno delovni center ter na javni prireditvi »Minister posluša« z občankami in občani spregovoril o preprekah in možnostih za izboljšave novomeške stanovanjske politike.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in državni sekretar Klemen Ploštajner sta današnji regijski obisk Novega mesta pričela na delovnem sestanku z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem in podžupanjo Saro Tomšič. Na sestanku sta ju župan in podžupanja seznanila s tekočimi projekti na področju stanovanjske politike v mestni občini. V ospredju novomeških načrtov je projekt Podbreznik. Macedoni je ob predstavitvi projekta poudaril, da v lokalni skupnosti stanovanjsko politiko razumejo predvsem kot regijsko razvojno strategijo.

Podžupanja Tomšič je ob tem izpostavila izzive na področju aktivacije fonda praznih stanovanj. Na mestni občini ocenjujejo, da je v Novem mestu trenutno na voljo 2000 stanovanj, ki so prazna, zaradi razpršenosti v dedovanju, ali pa so lastniki v slabši finančni kondiciji za obnovo stanovanja in njegovo postavitev na nepremičninski trg. Podžupanja je ministrovi ekipi predstavila idejo o mogočih investicijah v obnovo tovrstnih stanovanj in njihovo začasno umestitev v fond stanovanjskega sklada za neprofitni najem.

Minister in župan sta spregovorila tudi o izzivih na področju dolgotrajne oskrbe. Župan in podžupanja sta predvsem pozitivno ocenila delo in prizadevanja novomeškega doma starejših in Varstveno delovnega centra Novo mesto, a izpostavila stisko zaradi pomanjkanja kadrov. Kot dobro prakso sta omenila tudi oskrbo na domu, ki pa se prav tako sooča s številnimi izzivi, največkrat zaradi pomanjkanj dvigal v večstanovanjskih zgradbah. Slednje vidita kot ključen element v zagotavljanju možnosti daljšega bivanja v lastnem domu.

Solidarnostnega ministra in državnega sekretarja so o izzivih stanovanjske politike podrobneje seznanili tudi predstavniki novega občinskega stanovanjskega sklada. Direktor stanovanjskega sklada Bojan Rajer je izpostavil potrebo po oskrbovanih stanovanjih ter pozdravil namero ministrstva po vzpostavljanju organizirane mreže stanovanjskih organizacij in krovne vloge pristojnega ministrstva v njej. Podprl je tudi prizadevanja ministrstva v luči spodbujanja najemniške kulture.

Na obisku Doma starejših občanov Novo mesto je ministra sprejela direktorica zavoda Milena Dular. Izpostavila je ključna izziva, s katerima se v domu soočajo; pomanjkanje kadra in prenizke plače. Problema sta povezana, ugotavlja direktorica, saj kot poglaviten razlog za pomanjkanje kadra vidi prav prenizke plače, ki jih zaposleni prejemajo za težko in odgovorno delo. Delovni obisk doma je minister sklenil z ogledom ustanove ter srečanjem z zaposlenimi ter stanovalkami in stanovalci.

Ministra so sprejeli tudi zaposleni in stanovalci Varstveno delovnega centra Novo mesto. Direktor Mitja Mežik je ministra seznanil z ovirami, s katerimi se soočajo, in poudaril, da je VDC Novo mesto eden redkih v državi, ki izvaja tudi zdravstveno nego pri uporabnicah in uporabnikih.

Minister je regijski obisk zaključil z dogodkom »Minister posluša«, kjer se je z zainteresirano javnostjo pogovarjal o vprašanjih romske skupnosti, stanovanjske politike in dolgotrajne oskrbe na področju Novega mesta. To je sporočil  Primož Siter iz kabineta ministra. (konec)