17.04.2024 ob 19:03
Deli članek
Obsojenci na zaporne kazni bodo lahko sami izbirali čas prestajanja?!

Ljubljana (MOREL)- Vlada je danes potrdila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku. Osnovni cilj predloga zakona je pravočasna prilagoditev postopkovnih določb, ki so potrebne za pridobivanje prometnih podatkov s področja elektronskih komunikacij in bančnih podatkov z odločbo US.

Z novelo pa se uresničujeta še dve drugi dve odločbi US, in sicer glede nadomestne izvršitve kazni zapora ter zahteve za varstvo zakonitosti. Ureja se možnost odložitve oziroma prekinitve izvršitve zaporne kazni (pri zahtevi za varstvo zakonitosti na predlog vlagatelja). Pravni red Republike Slovenije se s predlogom zakona tudi dokončno usklajuje z dvema direktivama Evropske unije (o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku, ter o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku), ki sta v pretežni meri sicer že preneseni v nacionalno zakonodajo. To so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. (konec)