04.05.2024 ob 22:06
Deli članek
Odmere dohodnine od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem že na poti

Ljubljana (MOREL)- Davčni zavezanci, ki so za leto 2023 napovedali dohodke iz oddajanja premoženja v najem, obresti, obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in EU, dividende ter dohodke od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijske kupone, te dni že prejemajo odmerne odločbe.

V prvo tranšo je vključenih približno 80 odstotkov odmer na podlagi vloženih napovedi za vse prej navedene dohodke. Zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja bodo odnerne odločbe prejeli v sistem eDavki, ostali pa v papirnati obliki po pošti v svoje nabiralnike.

Za ostale vložene napovedi postopki odmere še niso zaključeni, kar pomeni, da bodo davčni zavezanci odmerne odločbe prejeli z naslednjimi tranšami. Prva naslednja tranša je predvidena v sredini meseca junija.

Pri tem naj bodo pozorni na pritožbeni rok, ki je 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančnem uradu, ki je odločbo izdal. to je sporočil Stojan Glavač iz FURS. (konec)