07.12.2023 ob 20:57
Deli članek
Pet milijonov evrov RTV-ju

Ljubljana (MOREL)- Vlada je prerazporedila pet milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru Radiotelevizije Slovenija. Vlada je sprejela priporočila za izvedbo oglaševalskih kampanj ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb.

Glavni namen priporočil je uveljavitev transparentnih praks oglaševanja iz javnih sredstev, kot tudi zahtev glede transparentnega in nediskriminatornega dodeljevanja oglaševalskih sredstev, ki jih bo uvedel evropski akt o svobodi medijev.

Za izvedbo oglaševalskih kampanj, katerih vrednost presega 50.000 evrov z DDV, morajo organi pridobiti soglasje vlade Republike Slovenije. Vlada uvaja transparentno poročanje ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb tudi z objavami letnih poročil izvedenih oglaševalskih kampanj na spletnih straneh organov. Vlada s sklepom priporoča tudi javnim agencijam in skladom, ki izvajajo oglaševalske kampanje, da pri izvedbi teh upoštevajo sprejeta priporočila. To so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. (konec)