02.08.2022 ob 23:00
Deli članek

Piran (MOREL)- Občina Piran je objavila na javnem portalu javnih naročil, evropskem portalu za javna naročila TED (Tenders Electronic Daily) in na platformi za elektronsko naročanje v svetovnem merilu S-Procurement javno naročilo za projektiranje protipoplavnih ukrepov za zaščito mestnega jedra Pirana. Javno naročilo zajema storitve projektiranja za izvedbo protipoplavne zaščite mestnega jedra Piran. Izbrani ponudnik bo skladno z določbami pogodbe o izvedbi javnega naročanja moral izdelati tri variante idejne zasnove arhitekturne rešitve protipoplavne zaščite obale, ki bodo morale vsebovati vsaj rešitev umestitve skalometa, bariere oziroma alternativne tehnične rešitve, ki bo učinkovito preprečevala poplavljanje morja, in urbane opreme.  

Omenjene idejne rešitve bodo predstavljale osnovo za izvedbo protipoplavne zaščite Pirana, ki je v zadnjih desetletjih zaradi plimovanja in dviga morske gladine vedno bolj izpostavljeno poplavnim tveganjem. Projekcije v naslednjih desetletjih kažejo na potrebo po dodatni zaščiti mesta z ustreznimi ukrepi. Do konca 21. stoletja se bo povprečna gladina svetovnih morij po scenariju Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) dvignila po optimističnem scenariju za 40 do 60 centimetrov, po bolj pesimističnem od 70 do 120 centimetrov. Projekcija za severni Jadran je podobna kot za svetovno povprečje, kar predstavlja resno grožnjo našemu mestu. Zato je izvedba celovite protipoplavne zaščite, ki bo zaščitila urbano in kulturno dediščino ter zagotovila nemoteno življenje in poslovanje mesta, edina odgovorna rešitev. Podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših problemov in izzivov sodobne družbe in v kolikor se z njimi začnemo soočati pravočasno, se bo to obrestovalo naslednjim generacijam.

Cilj javnega naročila predstavljajo: prostorska umestitev »objekta« za zaščito mesta in ljudi, ustrezna ureditev odvodnjavanja ter istočasna umestitev urbane ureditve, ki mora obogatiti prostor v smislu lažjega dostopa do morja, ureditve kopalnih površin ter dviga kulturnih in sodobnih arhitekturnih komponent ob hkratnem upoštevanju ter ohranjanju lokalne kulturne dediščine. 

Občina Piran razvija projekt protipoplavnih ukrepov za zaščito mestnega jedra Pirana v sodelovanju z državo, ki bo namenila za izvedbo projekta okoli 15 milijonov evrov.

Župan Občine Piran Đenio Zadković bo z namenom večje transparentnosti in vključenosti širše javnosti imenoval projektno skupino, ki bo spremljala projekt protipoplavne zaščite Pirana do pridobitve gradbenega dovoljenja. Projektna skupina bo predvidoma sestavljena iz predstavnikov naslednjih institucij: Občinskega sveta Občine Piran, krajevne skupnosti Piran, ZVKD OE Piran, Zavoda RS za varstvo narave, Morske Biološke postaje, pobudnikov projekta protipoplavne zaščite, Občine Piran in predstavnika Direkcije RS za vode.

Javni razpis je dosegljiv na povezavi: https://www.piran.si/objava/659465

To so sporočili iz občine Piran. (konec)