12.02.2024 ob 13:31
Deli članek
Plačilo prispevka za promocijo v sektorju sadja za leto 2023

Se bo sadje podražilo?

 

Ljubljana (MOREL) – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča, da bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) na podlagi zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov danes začela z izdajanjem odločb za plačilo obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2023, ki se plačuje za programsko obdobje 2021-2023. Višina prispevka za pridelovalca sadja oz. nosilca kmetijskega gospodarstva znaša 20 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno.

Zavezanci za plačilo prispevka so pridelovalci sadja, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja. Plačilo prispevka je obvezno za vse zavezance, ne glede na to ali vstopijo v shemo »izbrana kakovost« ali ne. Odločbe bo prejelo 784 zavezancev, v skupni višini 21.684,86 evra.

Odločbe o prejemu obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2023 ne bodo prejeli vsi tisti zavezanci, kjer je zaradi naravnih in drugih nesreč na kmetijskih gospodarstvih nastala škoda (Suša 2022), ki pa mora biti ocenjena in potrjena v skladu s predpisi, ki urejajo naravne nesreče, v kolikor znaša škoda več kot 30 odstotkov kmetijske proizvodnje na ravni kmetijskega gospodarstva. 

Zavezanec za plačilo prispevka je dolžan plačati prispevek v roku 20 dni od prejema odločbe o odmeri obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2023. To so sporočili iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (konec)