16.08.2022 ob 20:45
Deli članek
Potrošniki zaradi tega ukrepa ne bodo imeli nič cenejše hrane

Ljubljana (MOREL)- Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrsti  “Pomoč zaradi visokih cen energentov v kmetijstvu“, ki sodi v skupino projektov 2330-22-S004 “Ukrepi za blaženje draginje hrane”.Posledice vojne v Ukrajini so tudi visoke cene energije in energentov, ki vplivajo na povečanje proizvodnih stroškov, in se uporabljajo za kmetijsko mehanizacijo. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so se cene inputov na področju kmetijstva v enoletnem obdobju v povprečju povečale za 28,7 %. Cene blaga in storitev, ki se trenutno porabljajo v kmetijstvu, so se povečale za 35,9 %, cene blaga in storitev, ki prispevajo h kmetijskim investicijam, pa za 13,7 %. K letni inflaciji so največ (1,9 odstotne točke) prispevale višje cene naftnih derivatov. Tekoča goriva so se podražila za 42,6 %, dizelsko gorivo za 40,6 % in bencin za 34,8 %.
Glavni namen projekta je zmanjšanje posledic v kmetijstvu oziroma ranljivosti kmetijskih gospodarstev zaradi dviga proizvodnih stroškov v kmetijski proizvodnji. Na podlagi podatkov o številu upravičencev do povračila trošarine v letu 2020 ter na podlagi podatkov o površinah iz zbirnih vlog za leto 2021 (po dejanski rabi) MKGP ocenjuje, da bo do podpore upravičenih okoli 19.000 kmetijskih gospodarstev.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, najpozneje do 30. septembra 2022.
Višina razpoložljivih finančnih sredstev za ta ukrep je 2,161 milijona evrov. To so sporočili iz vladnega urada za komniciranje. (konec)