17.04.2024 ob 18:25
Deli članek
Pritožba Tima Prezelja delno upravičena

Ljubljana (MOREL)-  Novinarsko častno razsodišče sprejelo odločitev  v primeru Tim Prezelj proti Roku Blažiču (Družina). Tim Prezelj se je pritožil zaradi intervjuja Mnogi mladi se v telesu ne počutijo dobro in prispevka Spol: izbira ali danost? avtorja Roka Blažiča, ki skupaj z uvodnikom Svoboda, odprta za danost predstavljajo celoto, objavljeni pa so bili 8. oktobra 2023 na 2. in 3. strani 40. številke tednika Družina, v katerem naj bi novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije. 

Po mnenju razsodišča novinar Rok Blažič v intervjuju Mnogi mladi se v telesu ne počutijo dobro ni prekršil 1., 4., 5. in 20. člena kodeksa, v prispevku Spol: izbira ali danost? pa je razsodišče ugotovilo kršitve 1., 4. in 20. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa ugotavljalo kršitve 5. člena, ker zanj pritožnik ni navedel utemeljitve. Avtor članka ni predstavil vseh informacij, ki so ključne za razumevanje zahtevne obravnavane teme, o spolu, spolni identiteti, postopkih, posledicah, izkušnjah se ni pogovarjal še s kom drugim, ki ima drugačno strokovno mnenje, čeprav ve, kot piše v odgovoru na pritožbo, da o teh temah ni znanstvenega in tudi ne družbenega konsenza. (konec)