22.04.2024 ob 20:17
Deli članek

Ljubljana (MOREL)- Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije (ZKGS) je na prvem srečanju prejemnikov certifikata Voda iz pipe podelila zlate certifikate in štiri certifikate novim prejemnikov. Dogodka, ki se je odvil v petek,  v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije se je udeležilo šestdeset gostov. Na dogodku so se zbrali udeleženci z namenom, da spomnijo na pomembnost vode za življenje in na peto obletnico pobude podeljevanja certifikata "Voda iz pipe" ter, da se skupaj ozrejo na pot, ki so jo prehodili ter uspehe, ki so jih dosegli v tem času. Ni naključje, da je bil termin dogodka izbrali tik pred današnjim svetovnim dnevom Zemlje (22. 4.). Letošnja osrednja tematika je namreč planet proti plastiki, kar lepo sodi v okvir namenov zavez certifikata, kjer si s spodbujanjem pitja vode iz pipe prizadevamo tudi za zmanjševanje odpadne embalaže.

Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Toda, čeprav imamo zdravo in kakovostno pitno vodo, ki si jo enostavno lahko natočimo iz pipe, mnogi raje posegajo po predpakirani vodi, to je po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki okolje dodatno obremenjuje. V podjetjih in drugih organizacijah je pogosta praksa, da na sestankih, srečanjih in drugih dogodkih ponujajo predpakirano vodo ali imajo v svojih prostorih avtomate s predpakirano vodo. S podeljevanjem certifikata Voda iz pipe želi Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije organizacije spodbuditi, da bi v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujale pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujale tudi zaposlene, partnerje ter ostale deležnike.

Med gosti so bili predstavniki ministrstva za zdravje državna sekretarka Eva Vodnik in Martin Kavka - iz Direktorata za javno zdravje, Sektorja za varovanje zdravja, eminentna gostja Lučka Kajfež Bogataj, predstavnika organizacij, ki sta lastnici certifikata in sta predstavila primere dobrih praks ravnatelj OŠ Janeza Puharja center Kranj Klemen Markelj in Jernej Osterman iz Austria Trend Hotels Ljubljana, predstavniki organizacij, ki so lastniki certifikata, vsi prejemniki zlatega certifikata in novi prejemniki certifikata Voda iz pipe.

Zbrane so najprej nagovorili predsednik ZKGS Janko Širec, ki je poudaril pomen in ozadje pobude za podeljevanje certifikata "Voda iz pipe" ter njenega pomembnega prispevka k ozaveščanju o kakovosti pitne vode v Sloveniji. Spomnil je osredotočenost na cilje pobude, ki vključujejo spodbujanje pitja vode iz pipe, dvigovanje kulture spoštovanja in vrednotenja vode ter zmanjševanje uporabe predpakirane vode. Izpostavil je podporo in sodelovanje pomembnih institucij, kot sta Ministrstvo za okolje in prostor (danes MOPE in MNVP) ter Ministrstvo za zdravje, pri uresničevanju ciljev pobude saj so bili med pobudniki iniciative. Namen srečanja je bil svečano obeležiti peto obletnico pobude ter podeliti zlate certifikate dolgotrajnim imetnikom certifikata "Voda iz pipe", poleg tega pa še podelitev novih certifikatov štirim novim prejemnikom.

Državna sekretarka z ministrstva za zdravje Eva Vodnik, je poudarila pomembnost pitja vode iz pipe za zdravje in nujnost sodelovanja vseh pristojnih institucij v skupnih prizadevanjih za promocijo in osveščanje na področju oskrbe s pitno vodo.

Iztok Rozman, namestnik direktorja ZKGS je pozdravil vse prisotne na dogodku, na prvem srečanju prejemnikov certifikata "Voda iz pipe". Omenil je, da praznujemo petletnico te odlične pobude, ki je različne deležnike združila v skupnem prizadevanju za bolj zdravo okolje in bolj trajnostni način življenja: "Obdobje epidemije je aktivnosti uresničevanja pobude sicer malo upočasnilo, smo pa veseli, da so kljub temu potekale podelitve certifikatov in promocija zavez," je še povedal. Opozoril je, da certifikat "Voda iz pipe" ni le papir, ampak je simbol zavezanosti k pitju kakovostne pitne vode iz pipe. To ni le dejanje, temveč odločitev za zdravje, za planet in za prihodnost. Poudaril je: "Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije podeljuje zlate certifikate tistim, ki so v zadnjih petih letih s svojo predanostjo in vztrajnostjo sledili tej pomembni poti. Njihova vztrajnost in trud sta lahko inspiracija za nas vse. Ne smemo pozabiti, da ima certifikat "Voda iz pipe" tudi širše pomembno vlogo na področju zmanjševanja odpadne embalaže. Ta certifikat ne le spodbuja pitje vode iz pipe, temveč ima širšo, pomembno vlogo tudi na področju zmanjševanja odpadne embalaže. Vsak požirek vode iz pipe, ki je zagotovo privilegij in se ga mnogokrat ne zavedamo, je korak k manjšemu številu plastenk in odpadne embalaže embaliranih pijač, ki onesnažujejo naše okolje. Ko se odločimo za pitje vode iz pipe, se odločimo tudi za manjše število plastenk, ki na koncu postanejo odpadek in obremenjujejo naše okolje. Želim, da bo to srečanje navdih in opomnik, kako pomembno je skupno delovanje za boljši jutri." S temi besedami se je prisotnim zahvalil za predanost in trud. 

Klimatologinja, pionirka raziskovanja vpliva podnebnih sprememb in redna profesorica na Biotehniški fakulteti UL Lučka Kajfež Bogataj je z gosti delila nekaj misli o vrednosti vode. Svojo predstavitev je začela z mislijo Janeza Vajkarda Valvasorja: "Ako se hoče katera dežela ponašati, da se v njej pretakata med in mleko, hočem reči, da jo je Bog obilno blagoslovil z vsem, kar potrebuje za dobro prehrano, se mora ponašati tudi z mnogimi rekami, potoki in studenci." Nato pa predstavila pomen vode z različnih vidikov: "Voda je življenje, preživetje, vreme in podnebje, zdravje, hrana, varnost, biodiverziteta, gozd, nevarnost, denar, gospodarska rast, energija, plovba, lepota, človekova pravica, vojna, povezovanje in naša izbira." Predavateljica je omenila, da napoved spremembe temperatur zraka in padavin do konca stoletja kažejo na premik sušne meje visoko proti severu. Projekcije vodnega stresa do leta 2040, kar ni več tako daleč, pa kažejo zaskrbljujočo sliko. Predstavitev je povzela v nekaj pomembnih zaključnih mislih: Voda je temelj našega življenja in razvoja. Potrebe človeštva po vodi naraščajo. Zaradi podnebnih sprememb bo vode primanjkovalo. Spremeniti moramo svoj odnos do vode.

Kako uresničujejo zaveze certifikata Voda iz pipe je gostom predstavil ravnatelj Osnovne šole Janeza Puharja Kranj – Center Klemen Markelj. Dolgoletni vodja tradicionalne čistilne akcije Očistimo Kranj, ki je s svojim nalezljivim optimizmom uspel pritegniti mnoge generacije otrok in tudi starejših, da so bili in so še aktivni na področju varovanja okolja, je poudaril kako pomembno je osveščanje mladih o pomenu pitne vode. V šolskem letu 2023/24 šola s 555 učenci, 110 otroki v vrtcu in preko 100 zaposlenimi poskuša poskrbeti za to, da deluje ekološko. Ena prvih ekoloških aktivnosti, ki so jo kot nova šola nadaljevali, je spodbujanje pitja vode iz pipe. Pobude za učenje z zgledom prihajajo tudi s strani učiteljic in učiteljev: "Na naši šoli žal ustvarimo veliko odpadkov zaradi odvrženih plastenk in glede na to, da imajo plastenke zelo velik negativen vpliv na naše okolje, bi bilo smiselno, da jih prenehamo uporabljati." Veliko se povezujejo z lokalnim komunalnim podjetjem Komunala Kranj, občino in sledijo trajnostnostnim trendom kolikor jim le dopušča čas in učni načrt. Učenci si ob okolijskih dnevih ogledajo filme, se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, mnenja in naredijo izdelke v obliki plakatov in letakov. Učence spodbujajo in opozarjajo na pitje vode iz pipe in uporabo stekleničk za večkratno uporabo na različne načine: pri urah oddelčne skupnosti, v sklopu podajanja navodil za dneve dejavnosti s strani razrednikov oz. vodij dni dejavnosti, pri šolski prehrani oz. pri obrokih, ki jih učenci uživajo v šoli (v učilnicah in jedilnici s strani dežurnih učiteljev), z ozaveščanje tekom čistilne akcije, ki poteka vsako šolsko leto, pri predmetih, kjer je prehrana in ekološko ozaveščanje del učnega načrta oz. vsebin in ciljev (npr. gospodinjstvo, naravoslovje, biologija …).

Delo z učenci poteka kot pogovor, delavnice, izdelovanje izdelkov idr. Zaposleni na šoli so učencem zgled, zato pijejo vode iz pipe in uporabljajo stekleničke za večkratno uporabo v šoli in na šolskih dejavnostih. Med seboj si pomagajo pri ozaveščanju učencev in pripravi na dejavnosti v povezavi z ustreznim uživanjem tekočin. Svojo predstavitev je zaključil s slovenskim pregovorom: "Bolje je biti tam, kjer je dobra voda, kot tam, kjer je dober kruh."

Direktor Austria Trend Hotel-a Jernej Osterman, ki je prejemnik certifikata Voda iz pipe, je predstavil kako svoje poslanstvo okoljskega osveščanja uresničujejo tudi v mednarodnem okolju. Opozoril je, da je certifikat voda iz pipe odlično orodje in pomoč pri osveščanju gostov, da se čedalje večkrat poslužujejo za pitje vode iz pipe. Poleg certifikata Green Key in pa Slovenia Green Accomodation sta standarda odličnosti na področju okoljske odgovornosti, ki narekujeta, ki narekujeta trajnostnostno delovanje in zavezanost podjetij v turistični industriji, da spoštujejo stroge kriterije, ki jih določajo podeljevalci priznanj. Predstavil je, da izvajajo različne okolju prijazne aktivnosti: ločevanje odpadkov, spodbujanje pitja vode iz pipe, ugašanje luči in elektronskih naprav, spodbujajo k ponovni uporabi brisač in spoštovanju hrane. Zavedajo se, da je trajnostnost poslanstvo in način življenja, ki ni vezan samo na okoljski vidik, temveč širše. Zato jih vodi načelo enakih možnosti za vse, profesionalnost, kultura dialoga, spodbujajo osebni in strokovni razvoj in sodelujejo v humanitarnih pobudah. Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije je pripravila prevedene materiale in logotip pobude certifikat Voda iz pipe tudi v angleškem jeziku, ki so jih predali ob tej priložnosti. Materiali v angleščini so na voljo tudi za vse ostale prejemnike certifikata.

ZKGS želi širiti zavedanje, da je pitje kakovostne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi. Cilj ZKGS je, da pitje pitne vode iz pipe postane vsakodnevna praksa v organizacijah ter prva izbira zagotavljanja vode pri organizaciji dogodkov. Iniciativa je nastala na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije in je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta ministrstvo za okolje in prostor (zdaj  ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in ministrstvo za naravne vire in prostor) ter ministrstvo za zdravje. Slednje je kot prvo prejelo zlati certifikat, ki ga je ministrstvo za zdravje je bilo skupaj z ministrstvom za okolje in prostor pred petimi leti pobudnik in podpornik akcije in prejelo čisto prvi certifikat Voda iz pipe. Zlati certifikat je iz rok predsednika ZLGS Janka Širca in namestnika direktorja ZKGS mag. Iztoka Rozmana v imenu ministrstva prevzela državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Eva Vodnik.

Certifikat Voda iz pipe so na dogodku prejeli novi prejemniki, ki so pokazali predanost tej pomembni pobudi: OŠ OREHEK KRANJ, v imenu CPU – Centra za poslovno usposabljanje je certifikat prevzela ravnateljica Višje strokovne šole Barbara Kranjc, HOTEL SAVA ROGAŠKA d.o.o. Barbara Polak Tomšič. Podeljen pa je bil tudi 100. certifikat "Voda iz pipe«, ki ga je prejelo  JP VOKA SNAGA, listino pa je prevzel vodja sektorja Vodovod Jože Tomec.

V preddverju so si lahko udeleženci srečanja lahko ogledali razstavo "Varuhinje rek", ki opominja na pomembnost ohranjanja naših vodnih virov ter nas spodbuja k odgovornemu ravnanju z vodo in pogostitev ob kateri je bila priložnost za nadaljnje druženje in izmenjavo idej v bolj sproščenem vzdušju. To je sporočila Maja Rozman, Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije. (konec)