26.05.2023 ob 10:29
Deli članek
Rešitve morajo preprečevati diskriminacijo pri plačah in drugih delovnih pogojih javnih uslužbencev

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Ljubljana (MOREL)- Zagovornik načela enakosti je pripravil priporočilo na osnutek zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Ministrstvu za javno upravo je priporočil, naj pri prenovi plačnega sistema uvede takšne rešitve, ki bodo preprečevale diskriminacijo pri zaposlovanju, plačah, napredovanjih in drugih delovnih pogojih javnih uslužbencev. Priporočil je tudi, naj zagotovi zbiranje razčlenjenih podatkov o zaposlenih, kar bi omogočalo prepoznavanje morebitnih neupravičenih razlik zaradi osebnih okoliščin zaposlenih.

Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za javno upravo, ki v sodelovanju s socialnimi partnerji prenavlja sistem plač v javnem sektorju, dal več priporočil za zagotovitev varstva pred diskriminacijo v tem sistemu.

Ministrstvu je priporočil, naj bo pri nameri, da posamezne poklice razdeli v več plačnih skupin in stebrov, pozorno na to, da ne bi med slabše ovrednotene poklice uvrstili tistih, ki jih pretežno opravljajo ženske ali tujci, le zato, ker jih opravljajo ženske ali tujci. Izpostavil je še, da mora biti ureditev neodvisna od pogajalske moči določenih socialnih partnerjev.

Glede na napovedi, da bi bili v zakonu lahko tudi ukrepi za pomladitev javne uprave s spodbujanjem zaposlovanja mladih, je Zagovornik ministrstvo opozoril, da je treba ukrepe, ki dajejo prednost določeni skupini iskalcev zaposlitve ali zaposlenih, utemeljiti z analizami in poskrbeti, da ne bi povzročili diskriminatorne obravnave ostalih.

Poudaril je, da je imeti enoten plačni sistem dober način zagotavljanja enakega plačila za enako delo ne glede na osebne okoliščine zaposlenih, a le, če je sistem nediskriminatoren. Zato je ministrstvu priporočil utemeljeno in transparentno uvrščanje poklicev v plačne razrede, pa tudi, naj pri sprejemanju ukrepov premisli, kako bi predlagane rešitve lahko vplivale na zaposlene z določenimi osebnimi okoliščinami, kot so na primer nosečnost, starševstvo, bolezen.

Za potrebe zaznavanja neupravičene neenake obravnave zaposlenih na podlagi njihovih osebnih okoliščin pri delovnih pogojih je Zagovornik ministrstvu priporočil še, naj v zakonu določi pravno podlago za zbiranje razčlenjenih podatkov o osebnih okoliščinah zaposlenih, njihovih prejemkih, vrstah zaposlitve, nazivih, napredovanjih in odsotnostih z dela. Opredeli pa naj tudi način zbiranja in obdelave teh podatkov ter določi obveznost priprave periodičnih poročil.

Pojasnil je, da bo le tako možno oceniti, ali so nekateri zaposleni morda diskriminirani – šele s pomočjo teh podatkov in analiz bo možno ugotoviti, ali so mlajši javni uslužbenci pogosteje zaposleni za določen čas, ali uslužbenke prejemajo slabše ocene dela, ali uslužbenci z otroki počasneje napredujejo, ali tuji državljani pogosteje opravljajo nočno delo, ali bolniško odsotnim večkrat preneha zaposlitev kot drugim in podobno.

Zagovornik je ministrstvu priporočil še, naj bo v zakonu predviden tudi način ukrepanja, ko bi analiza podatkov pokazala na diskriminatorno obravnavo določenih zaposlenih. To so sporočili iz kabineta zagovornika  načela enakosti. (konec)