11.04.2024 ob 21:19
Deli članek
Rok za komentarje je 30. april 2024

Zlata trsna rumenica

Ljubljana (MOREL) – Na portalu e-Demokracija je bil v torek objavljen predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Rok za komentarje je 30. april 2024.

Uredba se dopolnjuje predvsem zaradi uvedbe postopka za izvajanje tretiranja razmnoževalnega materiala trte z metodo vroče vode, kar je del izvajanja predpisa EU glede posebnih zahtev za razmnoževalni material trte. Predlog uredbe določa pogoje in postopek pridobitve dovoljenja za tretiranje z vročo vodo, obveznosti izvajalcev in naročnikov tretiranja ter inšpekcijski nadzor. Ne gre za obvezen ukrep, ampak eno od možnosti za izpolnjevanje predpisanih zahtev za trženje razmnoževalnega material trte na območju Evropske unije.

Spremembe in dopolnitve uredbe se nanašajo tudi na bolj pregledne postopke glede finančnega nadomestila, predvsem glede urejanja stanja v Registru kmetijskih gospodarstev, pogojev za izplačilo in rokov za vlaganje vlog ter prilagoditve modelnih izračunov za višino upravičenih stroškov pomoči za finančno nadomestilo . To so sporočili iz ministrstva za kmetijstvo. (konec)