17.04.2024 ob 19:08
Deli članek
Slovenija gre v vesolje

Ljubljana (MOREL)- Vlada je danes prižgala »zeleno luč« pogajanjem za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji (ESA). Polnopravno članstvo v ESI Sloveniji prinaša številne prednosti, med drugim možnosti za sodelovanje v programih, v katerih slovenski vesoljski sektor doslej ni mogel sodelovati (temeljni tehnološki raziskovalni program in znanstveni program), kar kaže na zrelost vesoljskega sektorja.

Hkrati članstvo dodatno odpira vrata za sodelovanje s podjetji držav članic ESE in drugih držav, tudi za komercialne projekte. Omogoča tudi enakopravno sodelovanje z drugimi članicami ESE pri sprejemanju ključnih odločitev. Pomeni priznanje Sloveniji, da izpolnjuje zahtevne kriterije za polnopravno članstvo, ki jih določa ESA, in povečanje prepoznavnosti Slovenije v svetu kot čedalje pomembnejšega akterja v mednarodnem vesoljskem sektorju.To so sporočili iz vladega urada za komuniciranje. (konec)