22.04.2024 ob 10:48
Deli članek
Slovenija gre v vesolje

vesolje/foto Nasa

Ljubljana (MOREL)- Republika Slovenija z odločitvijo vlade in potrditvijo v odboru za zunanjo politiko sprejema pobudo za sklenitev sporazuma z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) v zvezi s pristopom Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije in povezanimi pogoji. Polnopravno članstvo v ESI je ena od prioritet Vlade. Na tej podlagi se bo slovenska delegacija v prihodnjem mesecu z ESO pogajala o vsebini sporazuma in pogojih polnopravnega članstva. Po zaključku pogajanj bo Slovenija s podpisom tega sporazuma in njegove ratifikacije pristopila h Konvenciji o ustanovitvi ESA, kar je podlaga za polnopravno članstvo Republike Slovenije v ESI. Podpis tega sporazuma bo pomenil nadgradnjo članstva iz pridruženega v polnopravno članstvo v tej mednarodni organizaciji.

Polnopravno članstvo v ESI Sloveniji prinaša številne prednosti, med drugim možnosti za sodelovanje v programih, v katerih slovenski vesoljski sektor doslej ni mogel sodelovati (temeljni tehnološki raziskovalni program in znanstveni program), kar kaže na zrelost vesoljskega sektorja. Hkrati članstvo dodatno odpira vrata za sodelovanje s podjetji držav članic ESE in drugih držav, tudi za komercialne projekte. Omogoča tudi enakopravno sodelovanje z drugimi članicami ESE pri sprejemanju ključnih odločitev. Pomeni priznanje Sloveniji, da izpolnjuje zahtevne kriterije za polnopravno članstvo, ki jih določa ESA, in povečanje prepoznavnosti Slovenije v svetu kot čedalje pomembnejšega akterja v mednarodnem vesoljskem sektorju. To so sporoili iz ministrstva za gospodarstvo. (konec)