23.04.2024 ob 15:20
Deli članek
Slovenska vojska bo deležna posodobitve opreme

Stare kemične detektorje bodo podarili?!

Ljubljana (MOREL)- Na odboru za državno ureditev in javne zadeve je vlada v načrt razvojnih programov 2024 - 2027 uvrstila nov programski projekt – Točkovni kemijski detektorji. Od leta 2005 se v slovenski vojski uporablja točkovne kemijske detektorje ChemPro 100, za katere proizvajalec ne zagotavlja več rezervnih delov. Predmet investicije je nabava novih točkovnih kemijskih detektorjev za potrebe enot Slovenske vojske zaradi nadomestitve obstoječih točkovnih kemijskih detektorjev.

Detektorji so namenjeni odkrivanju kontaminacije z bojnimi strupi in toksičnimi industrijskimi snovmi ter tudi kontroli izvedene dekontaminacije. Za ohranjanje obstoječe zmogljivosti kemične točkovne detekcije je treba nadomestiti detektorje ChemPro100 z novimi. Zaradi razširitve knjižnic bojnih strupov, novih tehnologij in izpolnitve ciljev zmogljivosti po povezovanju detektorjev v mrežo, je cilj investicije nakup zmogljivejših kemijskih točkovnih detektorjev, oblikovanje modula JRKBO (jedrska, radiološka, kemična in biološka obramba) za bojno podporo ter sodelovanje v dejavnostih sistema zaščite in reševanja.

Povečanje zmogljivosti novih detektorjev glede na obstoječe, bo izraženo v razširjeni knjižnici bojnih strupov z novo generacijo bojnih strupov, zmogljivostjo zaznavanja kemičnega agensa pod mejo detekcije s prikazovanjem grafa, vgrajenim modulom za usposabljanje, povezavo več detektorjev v mrežo, možnostjo namestitve detektorjev na robote ali teleskopske palice.Investicija v nakup točkovnih kemijskih detektorjev sledi strateškim in planskim dokumentom. Z novimi kemijskimi detektorji bodo opremljeni oddelki in skupine za dekontaminacijo znotraj enot Slovenske vojske. Glede na navedeno je namen programskega projekta v enotah SV nadomestiti dotrajane kemijske točkovne detektorje z novimi zmogljivejšimi detektorji. Nakup bo obsegal 26 kompletov točkovnih kemijskih detektorjev. Izhodiščna vrednost projekta znaša 789.331,70 EUR z DDV. To so sporočili iz ministrstva za obrambo. (konec)