08.12.2023 ob 18:21
Deli članek
So prevajalci (ne)namerno slabo prevedli

Miha Lobnik

Ljubljana (MOREL)- Zagovornik načela enakosti ob 75-letnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic vladi priporoča, naj zagotovi izboljšan prevod Mednarodne konvencije o pravicah invalidov (MKPI). Opozarja, da je zaradi vrste napak in nedoslednosti v uradno veljavnem slovenskem prevodu oteženo razumevanje in zagotavljanje vseh pravic vsem ljudem z invalidnostmi v Sloveniji.

Slovenija se je leta 2008 z ratifikacijo Mednarodne konvencije o pravicah invalidov (MKPI) zavezala, da bo spoštovala določbe te mednarodne pogodbe. Slovenski prevod konvencije, ki je del zakona, s katerim smo konvencijo ratificirali, pa je ponekod tako zelo neustrezen, da je za pravilno razumevanje pogosto potrebna zahtevna pravna razlaga. To otežuje razumevanje pravic ljudi z invalidnostmi njim samim in tistim, ki jim morajo zagotavljati enako obravnavo in enake možnosti ali jih zavarovati pred diskriminacijo.

Na neustreznost slovenskega prevoda konvencije je leta 2018 opozoril že Odbor Organizacije združenih narodov za pravice ljudi z invalidnostmi (Odbor MKPI), ki bdi nad izvajanjem konvencije o pravicah invalidov. Priporočil je, naj se prevod ustrezno popravi, s konvencijo pa naj se uskladijo tudi zakonodaja in politike s področja človekovih pravic ljudi z invalidnostmi.

Sklepne ugotovitve odbora je Zagovornik prevedel v slovenščino in jih objavil v svojem letnem poročilu za leto 2018. Od takrat je pristojne večkrat opozoril na pomen priporočil odbora in na posamezne primere, ko je treba za enako obravnavo ljudi z invalidnostmi upoštevati besedilo izvirnika konvencije, ne pa zakon o ratifikaciji konvencije, ki vsebuje njen prevod.

Kljub priporočilom Odbora MKPI in Zagovornika pristojni doslej niso opravili podrobne analize slovenskega prevoda MKPI. Ob 75-letnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic jo je zato pripravil Zagovornik in na tej podlagi tudi predlog izboljšav prevoda, ki bo omogočil nadaljnjo strokovno razpravo, da se zagotovi ustrezen prevod. Opozoril je na 41 ključnih napak in nedoslednosti, ki so lahko odločilne pri opredelitvi obsega pravic ljudi z invalidnostmi. Odločilne pa so tudi za to, kako se razume, kdo vse so osebe z invalidnostmi.

Zagovornik svojo analizo in predlog prevoda predaja vladi in ji priporoča, naj pripravi predlog novele Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov z ustreznejšim prevodom konvencije in ga predloži v obravnavo in sprejetje poslancem državnega zbora.To je sporočil Zagovornik načela enakosti. (konec)