23.05.2024 ob 15:43
Deli članek
Sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029

Ljubljana (MOREL)- Državni zbor je na današnji seji sprejel besedilo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029. Resolucija je dokument, v katerem je na enem mestu narejen pregled obstoječe zakonodaje na področju varstva potrošnikov, ki je sicer zelo razpršena, opredeljuje deležnike in določa prioritetna področja ter vrsto nalog, ki se bodo izvajale na področju varstva potrošnikov. 

Politika varstva potrošnikov je zbir različnih ukrepov, s katerimi želijo država ter preostali nosilci gospodarske in drugih politik izboljšati potrošnikov položaj. Potrošnik še vedno velja za najšibkejšega udeleženca na trgu, saj mu velikokrat primanjkuje znanja in informacij. Z gospodarskim razvojem države narašča ponudba blaga in storitev, s čimer se zmanjšuje preglednost trga. Digitalizacija prinaša nove načine trgovanja in nove ponudnike. Hkrati se potrošniška zakonodaja po vstopu Slovenije v Evropsko unijo pogosto spreminja in dopolnjuje, potrošnik pa zaradi hitrega spreminjanja ni vedno zadosti seznanjen s svojimi pravicami ter jih ni usposobljen vselej učinkovito uveljavljati. Treba je upoštevati, da je poleg gospodarskih subjektov slovenski potrošnik postal del enotnega trga Evropske unije in je tako tudi del 447-milijonskega trga za 23-milijonsko število podjetij.

Sprejem Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov za šestletno obdobje (2024-2029) je pomemben mejnik, saj od leta 2018 v Republiki Sloveniji nismo imeli dokumenta, ki bi določal temelje politike varstva potrošnikov. Zavedati se moramo, da je potrošniška zakonodaja zelo razpršena, zato je bila potreba po sprejetju dokumenta, v katerem je zbrano vse pod eno streh, toliko večja. To so sporočili iz ministrstva za gospodarstvo.(konec)