23.04.2024 ob 15:15
Deli članek
Sprejete spremembe splošnih pogojev poslovanja javnega sklada

Ljubljana (MOREL)- Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada Republike Slovenije soglašala s spremembami in dopolnitvami splošnih pogojev poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (javni sklad). Spremembe se nanašajo na posodobljene pravne podlage. Dodani sta novi pravni podlagi, in sicer zakon o urejanju trga dela (ZUTD) in zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSVD), uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta pa se nadomešča z novo uredbo o izvajanju uredb (EU) in (EURATOM) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Javni sklad skrbi tudi za izvajanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme skladno z ZSDV, zato se kot legitimna podlaga za določitev obsega sredstev, pogojev, meril in postopka ureditev pravnih razmerij javnega sklada in stranke dodaja javni poziv, s čimer se omogoči izvajanje postopkov dodeljevanja računalniške opreme v izposojo v okviru mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje poslovne politike javnega sklada, se določijo v vsakoletnem poslovnem in finančnem načrtu javnega sklada. To so sporočili iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. (konec)