03.04.2024 ob 09:18
Deli članek
Spremenjene uradne ure Upravne enote Ljubljana

Andreja Erjavec načelnica upravne enote Ljubljana

Ljubljana (MOREL)-  Vlada  je izdala uredbo o spremembi uredbe o upravnem poslovanju, s ciljem prispevati k učinkovitemu in hitrejšemu reševanju upravnih zadev. V skladu s tem tudi upravna enota Ljubljana prehaja na delovni čas v skladu z veljavno uredbo. Z Uredbo o spremembi Uredbe o upravnem poslovanju se uradne ure in okensko poslovanje Upravne enote Ljubljana spreminja:

  • v ponedeljek in torek, od 8.00 do 15.00
  • v sredo od 8.00 do 18.00 in
  • v petek od 8.00 do 13.00.

Stranke istočasno obveščajo, da Krajevni uradi poslujejo z nespremenjenim urnikom. Uradne ure upravne enote Ljubljana se izvajajo neprekinjeno. Ministrstvo za javno upravo je upravni enoti Ljubljana prisluhnilo pri izzivih, s katerimi se upravna enota Ljubljana sooča pri izvajanju upravnih storitev za stranke na okencih. V mesecu marcu so se rednemu delu pridružila še volilna opravila (volitve za poslance iz Slovenije v evropski parlament), pri katerih zaposleni neposredno sodelujejo kot tajniki in namestniki tajnikov v volilnih komisijah v skladu z veljavno zakonodajo. Tako v volilnih opravilih sodeluje petnajst odstotkov zaposlenih, kar vpliva tudi na potek reševanja vlog. S spremenjenim časom poslovanja s strankami v enostavnih upravnih zadevah sledijo cilju tako večje učinkovitosti dela na upravni enoti kot tudi k večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

Večina strank Upravne enote Ljubljana se na storitev prijavi v dopoldanskem terminu, zato bo Uredba o spremembi uredbe o upravnem poslovanju neposredno vplivala na boljšo organizacijo dela z vidika kvalitetnejše in časovno sprejemljivejše obravnave elektronskih vlog in vlog, prispelih po pošti.

Strankam priporočajo, da se na storitve naročijo v spletni aplikaciji eSamonaročanje - Prijava (gov.si) ali na telefonski številki 01 828 16 90 oziroma da svoje vloge podajo preko eUprava (gov.si), ali pošljejo na naslov: UE Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. To je sporočila Vojka Cankar Miklavčič iz upravne enote Ljubljana. (konec)