26.05.2023 ob 11:28
Deli članek
Srednješolsko izobraževanje uspešno zaključilo 17.163 dijakov in 2.148 odraslih

Ljubljana (MOREL)-  Srednjo šolo je končalo 17.163 dijakov ali za 4 odstotke manj kot leto prej. 40 odstotkov dijakov je izobraževanje sklenilo z maturo, 39 odstotkov s poklicno maturo, 21 odstotkov pa z zaključnim izpitom.

Srednje splošno izobraževanje je končalo 5.741 dijakov, med njimi v splošnih in strokovnih gimnazijah 5.648 dijakov, maturitetni tečaj pa je opravilo 93 dijakov. Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje je zaključilo 7.856 dijakov: 6.479 dijakov je končalo srednje strokovno izobraževanje, 1.323 dijakov poklicno tehniško izobraževanje, 54 dijakov pa poklicni tečaj. Srednjo poklicno izobrazbo je pridobilo 3.207 dijakov, nižjo poklicno pa 359.

Podobno kot pri prejšnjih generacijah je tudi v tej največji delež dijakov zaključil šolanje v programih s področij osnovnih in splošnih izobraževalnih aktivnosti (33 %) ter tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (28 %).

Srednješolsko izobraževanje je končalo tudi 2.148 odraslih. 8 % jih je pridobilo srednjo splošno izobrazbo, 30 % nižjo ali srednjo poklicno ter 62 % srednjo tehniško ali drugo strokovno izobrazbo. Največ teh oseb je pridobilo izobrazbo v programih s področij tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter poslovnih in upravnih ved.To so sporočili iz SURS. (konec)