23.05.2023 ob 10:42
Deli članek
V terciarnem izobraževanju približno 80.000 študentov

Ljubljana (MOREL)- V študijskem letu 2022/23 je bilo v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih 79.987 študentov ali za 2,1 % manj kot v prejšnjem. V terciarno izobraževanje se je vpisalo približno 1.700 študentov manj kot v študijskem letu 2021/22. V visokošolsko izobraževanje je bilo vpisanih za 1,5 % manj študentov (70.000), v višje strokovno izobraževanje pa za 5,9 % manj (9.987).

63,3 % visokošolskih študentov je bilo vpisanih v študijske programe 1. stopnje (21.731 v strokovne, 22.553 v univerzitetne), 31,7 % v magistrske programe (4.654 v enovite, 17.591 po končani 1. stopnji), 5 % pa v doktorske programe. Podobno kot v prejšnjih študijskih letih je bilo med študenti terciarnega izobraževanja več žensk in več rednih študentov.

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom se je število vpisanih študentov najbolj izrazito zmanjšalo na področju Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (6,0 %), najbolj povečalo pa na področju Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (2,8 %).

Število vpisanih študentov se je povečalo še na področjih Poslovne in upravne vede, pravo ter Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), na vseh preostalih pa se je njihovo število zmanjšalo.

Tako kot v prejšnjem študijskem letu se je največji delež študentov vpisal v študijske programe s področja Poslovne in upravne vede, pravo (20 %), sledili sta področji Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (17 %) ter Zdravstvo in socialna varnost (15 %). Najmanjši delež študentov pa je bil vpisan v programe s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (3 %).

V terciarno izobraževanje je s prvim vpisom v 1. letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2022/23 vstopilo 12.955 študentov. Nekaj manj kot tri četrtine jih je v letu prvega vpisa dopolnilo 19 let, petina od 20 do 24 let, 7,2 % 25 let ali več, 1,8 % pa manj kot 19 let. 49 % se jih je vpisalo v visokošolski univerzitetni študij, 45 % v visokošolski strokovni študij, 6 % pa v enovit magistrski študij. Tudi med novinci je bilo več žensk (58 %) in več rednih študentov (84 %).To so sporočili iz SURS. (konec)