19.04.2024 ob 20:44
Deli članek
Vlada  ni podprla preganjanja podpredsednice evropske komisije Jourove

Vere Jourove janšistični poslanci ne marajo

Ljubljana (MOREL)- Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenje glede predloga priporočila vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, in ga posreduje državnemu zboru Republike Slovenije. V Predlogu priporočila skupina poslancev predlaga, da državni zbor Republike Slovenije priporoči vladi Republike Slovenije naj:

  • od Evropske komisije zahteva razkritje vseh ciljev sestanka podpredsednice Jourove s predsednikom Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter vse interne komunikacije, povezane z obiskom Ljubljane, naslovi na Evropsko komisijo uradno pritožbo zaradi vmešavanja v notranje zadeve Republike Slovenije,
  • v primeru nezadovoljivega ali nepravočasnega odziva Evropske komisije razmisli o uporabi pravnih sredstev, ki so na voljo v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije,
  • pri delu in v odnosu z institucijami Evropske unije skrbi za suverenost Republike Slovenije,
  • pozove predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije k razmisleku o odstopu.

Vlada poudarja, da je pri svojem delovanju zavezana transparentnosti in javnosti delovanja ter vladavini prava, ki obsega vse postulate pravne države, vključno z neodvisnostjo pravosodja in ločitvijo vej oblasti. Ustavno sodišče RS je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ. Da bi ustavni sodniki lahko izvrševali funkcijo varuha Ustave, morata biti zagotovljeni njihova neodvisnost in nepristranskost ves čas izvrševanja njihove funkcije.

Predstavniki vlade se niso soudeležili sestanka med predsednikom Ustavnega sodišča Republike Slovenije in komisarko, niti vlada ni zaprosila za zabeležko tega sestanka. Drugačno ravnanje bi lahko dajalo vtis poskusa vmešavanja v delo Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter vplivanja na njegovo neodvisnost in nepristranskost. V primeru, ki ga skupina poslancev navaja v obrazložitvi, gre za zahtevo po razkritju dokumentov, ki niso dokumenti vlade, drugega državnega organa ali neodvisne državne institucije, temveč so dokumenti ene izmed institucij Evropske unije. Evropska komisija je v konkretnem primeru zahteve za razkritje dokumentov Evropske komisije, na osnovi Uredbe 1049/2001, podala odgovore.

Vlada verjame, da bodo morebitni nadaljnji postopki potekali v skladu s pristojnostmi vsake od institucij in pravicami, ki jih uživajo, ter obveznostmi, ki so jim naložene skladno s pravom EU, in da bo Sodišče EU, ki je edino pristojno za razlago in presojo prava Evropske unije, dalo jasen odgovor glede konkretnega vprašanja dostopa do dokumentov Evropske komisije. Vlada nima pristojnosti, da bi predsednika Ustavnega sodišča ali katere koli druge ustavne sodnike ali ustavne sodnice pozvala k razmisleku o odstopu. Postopek predčasne razrešitve ustavnega sodnika natančneje ureja Zakon o ustavnem sodišču, ki med razlogi razrešitve ustavnih sodnikov sledi določbam Ustave Republike Slovenije.

Izvršilna veja oblasti ne sme neustavno posegati v delovanje drugih samostojnih državnih organov, v tem primeru pa celo v delovanje najvišjega ustavnega organa za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vlada zaradi navedenega nasprotuje sprejemu predlaganega priporočila za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije, saj bi vodilo v kršitev načel vladavine prava. To so sporočili iz ministrstva za pravosodje. (konec)