20.09.2022 ob 18:47
Deli članek
Vlada razširila nabor vojaških projektov v veljavnem načrtu razvojnih programov

Ljubljana (MOREL)- Vlada je na odboru  za državno ureditev in javne zadeve  sprejela tudi sklep o uvrstitvi treh novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025. Navedeno uvrstitev projektov v načrt, in sicer za projekte VEP – Izgradnja objektov za garažiranje vojaških vozil, Investicijsko vzdrževanje infrastrukture in Investicijsko vzdrževanje materialnih sredstev Slovenske vojske, je predlagalo ministrstvo za obrambo.
Skladno s projektom VEP - Izgradnja objektov za garažiranje vojaških vozil, katerega izhodiščna vrednost znaša 12,2 milijona evrov z vključenim davkom na dodano vrednost, bo investitor izvedel izgradnjo treh objektov za garažiranje vojaških oklepnih in taktičnih tovornih vozil 10. pehotnega polka oziroma srednje bataljonske bojne skupine v ljubljanski Vojašnici Edvarda Peperka. S tem bodo zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za garažiranje vojaških oklepnih kolesnih vozil z namenom zagotavljanja zanesljivosti delovanja in ohranjanja življenjske dobe oborožitvenih sistemov, stroški vzdrževanja vojaških vozil pa manjši.
Glavni cilj vseh sklopov projekta investicijskega vzdrževanja vojaške infrastrukture je ohranjanje uporabnosti in funkcionalnosti objektov ter s tem nemoteno delovanje enot Slovenske vojske. Izhodiščna vrednost tega projekta, ki se nanaša na vojaško infrastrukturo po vsej državi, je 972.000 evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.
Projekt Investicijsko vzdrževanje materialnih sredstev slovenske vojske se nanaša na programsko in strojno opremo, sisteme zvez in elektronskega bojevanja, strelišč in tovornih vozil za prevoz goriva. Cilji investicijskega vzdrževanja materialnih sredstev so zagotovitev tehnične brezhibnosti materialnih sredstev za operativno delovanje slovenske vojske, zagotavljanje primernih in varnih pogojev za delo ter za kakovostno usposabljanje v slovenski vojski. Izhodiščna vrednost tega projekta skupaj z davkom na dodano vrednost je 7,7 milijona evrov.
Financiranje novih programskih projektov bo zagotovljeno v okviru finančnega načrta ministrstva za obrambo. To so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. (konec)