11.04.2024 ob 21:56
Deli članek
Vlada sprejela poročilo o izvajanju strategije razvoja trga kapitala

Ljubljana (MOREL)- Vlada je danes sprejela poročilo ministrstva za finance o izvajanju ukrepov iz Strategije razvoja trga kapitala v Sloveniji za obdobje 2023-2030. Med aktivnostmi, ki so jih izvedli doslej, je predstavljena tudi prva izdajo državnih obveznic za fizične osebe. Vlada je marca 2023 sprejela Strategijo razvoja trga kapitala za obdobje 2023-2030, ki vsebuje konkretne ukrepe za krepitev in razvoj slovenskega trga kapitala. Danes sprejeto poročilo podrobno predstavlja dosežen napredek pri izvedbi predvidenih ukrepov v lanskem letu, zaradi celovitosti poročila pa so v njem predstavljene tudi opravljene aktivnosti v začetku leta 2024. Poročilo vključuje tudi načrte za nadaljevanje aktivnosti letos.

Med aktivnostmi, ki so jih izvedli doslej, lahko izpostavijo prvo izdajo državnih obveznic, namenjenih izključno fizičnim osebam, v skupni vrednosti 250 milijonov evrov. S to izdajo so želeli med drugim spodbuditi zanimanje državljanov za vlaganje v vrednostne papirje na kapitalskem trgu in okrepiti finančno pismenost prebivalstva.

S ciljem doseganja statusa razvijajočega trga so ustanovili delovno skupino, ki je izdelala analizo izpolnjevanja kriterijev različnih ponudnikov indeksov. Ugotovljeno je bilo, da Slovenija sicer večinsko izpolnjuje kvalitativne zahteve, ne pa kvantitativnih kriterijev. Aktivnosti delovne skupine se nadaljujejo v smeri priprave predlogov ukrepov in akcijskega načrta.

Tudi na področju vzpostavitve zagonskega trga za mala in srednja podjetja smo ustanovili delovno skupino, ki je lani izdelala štiri strokovne dokumente: študijo izvedljivosti, študijo integritete, pravno analizo in analizo tehničnih podlag. V prvi polovici letošnjega leta pa je predvidena priprava akcijskega načrta.

Izvedli so tudi analizo ureditve individualnih finančnih računov za finančne instrumente (IFRFI) v državah članicah EU in Združenem kraljestvu, na podlagi katere so pripravili osnutek izhodišč za uveljavitev IFRFI v Sloveniji. Osnutek je v fazi dopolnjevanja.

Vzpostavljena je bila tudi enotna vstopna točka na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanske borze in KDD - Centralno klirinško depotne družbe za lažji dostop do informacij o vstopu na trg kapitala.

Letos se bodo aktivnosti na področju razvoja trga kapitala osredotočile na konkretizacijo ukrepov s pripravo zakonodajnih predlogov ter nadaljnje korake iz akcijskih načrtov za doseganje strateških ciljev krepitve slovenskega trga kapitala. To so sporočili iz ministrstva za finance. (konec)