05.12.2023 ob 19:27
Deli članek
Vzajemne v sedanji obliki ne bo več

Za koga je bilo brezplačno?

Ljubljana (MOREL)-  Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo določila besedilo predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice za tretjo obravnavo v državnem zboru. Državni zbor je na novembrski redni seji po obravnavi predloga zakona o preoblikovanju Vzajemne sprejel sklep, da besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo pripravi vlada.

Vlada je to naredila tako, da je dopolnjen predlog zakona, kot je bil sprejet ob obravnavi na matičnem delovnem telesu, dopolnila z amandmaji k 9., 6. in 10. členu predloga zakona, ki so bili sprejeti v okviru druge obravnave na seji državnega zbora. Vlada s predlogom zakona dokončno ureja premoženjska razmerja med Vzajemno, ustanoviteljem in njenimi zavarovanci oziroma člani, tudi tistimi, ki imajo ta status na podlagi pogodb dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer s preoblikovanjem Vzajemne v delniško družbo. To je sporočilo ministrstvo za finance. (konec)