06.05.2024 ob 19:19
Deli članek
Za izgradnjo namakalnih sistemov namenjenih pet milijonov evrov

Ljubljana (MOREL) – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Razpisanih je pet milijonov evrov nepovratnih sredstev. Z razpisom se krepijo dejavnosti za zagotavljanje stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, za večjo konkurenčnost kmetijskega sektorja ter blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanj.

Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe ter zagotoviti stabilen in kakovosten pridelek. Na podnebne spremembe se je treba prilagoditi z različnimi ukrepi, med katere spada tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane pri stabilni proizvodnji slovenske hrane.

Ključni pogoj javnega razpisa je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena več uporabnikom, zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina ali akumulacija). Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu.

MKGP s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, vse potencialne vlagatelje spodbuja k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, poleg tega spodbuja uporabnike namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se tako zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost.

Vlogo na javni razpis je mogoče predložiti od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure. (konec)