10.05.2024 ob 19:28
Deli članek
Za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo z razpisom na voljo 32,4 milijona evrov

Ljubljana (MOREL)- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes objavilo Javni razpis 2024 za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo. Upravičenke do sofinanciranja investicij so občine, skupaj pa je na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev. Na ministrstvu so izvedli temeljito analizo izvedbe lanskoletnega razpisa za sofinanciranje športne infrastrukture. Pred objavo razpisa so tudi povabili vse občine na posvet. Na podlagi vseh ugotovitev so tokrat objavili javni razpis v skupni višini 32.418.787 evrov, pri čemer je v letu 2024 za sofinanciranje investicij namenjenih 22.418.787 evrov, za večje investicije pa bodo sredstva v okviru tega razpisa na voljo tudi v letu 2025, in sicer v višini 10.000.000 evrov.

Minister Matjaž Han ob tem poudaril: »Z župani in županjami smo pred pripravo razpisa izvedli temeljita posvetovanja in srečanja. Javni razpis je zato v največji možni meri prilagojen potrebam lokalnih skupnosti. Dobra športna infrastruktura je pomembna za razvoj in obstoj vseh oblik športa. Poleg tega pa pomeni tudi dodatno dobrobit z vidika turistične ponudbe kraja. Med drugim omogoča gostovanje športnih tekem in treninge klubov.«

Z javnim razpisom bodo sofinancirali obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin.

Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo v dveh različnih sklopih:

  • Sklop 1 – investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov,
  • Sklop 2 – investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

Ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in protiplazna zaščita javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin se bo sofinancirala v okviru obeh sklopov.

Z javnim razpisom bodo nadaljevali s sofinanciranjem v javno športno infrastrukturo. S tem želijo doseči športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ter povečati število javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin. Povečati želijo tudi kakovost in število javno dostopnih športnih površin v urbanem in naravnem okolju, urediti dostopnost do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ljudem z različnimi vrstami in stopnjami invalidnostmi in vzpostaviti pogoje za zaščito javne športne infrastrukture pred prihodnjimi naravnimi nesrečami. Na razpis se občine lahko prijavijo do 31. maja 2024. Občine pisno prijavo na razpisnih obrazcih pošljejo po pošti ali dostavijo na naslov ministrstva.(konec)