10.05.2024 ob 22:38
Deli članek
Zeleni Slovenije, Nič od tega in Piratska stranka Slovenije

Ljubljana (MOREL) – Pred iztekom roka za vlaganje kandidatnih list za volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024, so liste kandidatov s podpisi volivcev vložile še politične stranke Zeleni Slovenije, Nič od tega in Piratska stranka Slovenije.
Politična stranka Zeleni Slovenije je predlog liste kandidatk in kandidatov za evropske volitve vložila s podpisi 1263 volivk in volivcev. Na predlagani listi je devet kandidatk in kandidatov in sicer: Klemen Grošelj, Nada Pavšer, Bogomil Knavs, Vesna Lavtižar, Milan Gabrovec, Valerija Korošec, Renato Volker, Mojca Šetinc Pašek in Aleksander Merlo.
Stranka Nič od tega je predlog liste kandidatk in kandidatov vložila s podpisi 1051 volivcev. Na predlagani listi je devet kandidatk in kandidatov, in sicer: Violeta Tomić, Darko Hribar, Tjaša Zorc Rupnik, Janez Stariha, Alenka Pečnik, Gregor Jankovič, Amadeja Kugl, Tomaž Makovec in Alberto Avguštinčič.
Predlog liste kandidatk in kandidatov je vložila tudi Piratska stranka Slovenije, vendar ni priložila zadostno število podpisov volivcev. V skladu z zakonom o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament lahko politična stranka vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč volivcev. Piratska stranka je predlagani listi kandidatov priložila 903 obrazce s podpisi podpore volivcev.
Državna volilna komisija bo o veljavnosti danes vloženih list kandidatov ter o predlagani skupni listi kandidatov DeSUS in Dobra država odločala jutri, v soboto, 11. maja 2024.(konec)