23.05.2021 ob 21:12
Deli članek

BEOGRAD (MOREL/FoNet) - Portal "Albanijan post" objavio je novi "non pejper" u kome se navodi da će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti sastati u junu u Parizu i da bi obavezujući sporazum trebalo da se usaglasi do februara naredne godine, a podrazumevao bi obostrano priznanje, nakon ustavnih i teritorijalnih preuređenja.
Navodi se da je reč o incijativi Nemačke i Francuske, čiji je cilj normalizacija odnosa Srbije i Kosova pod pokroviteljstvom Evropske unije, a uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, prenosi portal Kosovo onlajn.
"Proces treba da se zasniva na  elementima pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine, s ciljem da se osigura normalizacija odnosa uz poštovanje Pariške povelje i Završnog akta iz Helsinkija, kao i osnovnih principa  Kontakt grupe za rešavanje statusa Kosova, uz implementaciju svih sporazuma postignutih u Briselskom dijalogu", navodi se u dokumentu.
Ističe se da će dve strane "međusobno komunicirati kao nezavisne, suverene i ravnopravne države u okviru svojih međunarodnih granica" i da će "svaka strana, u skladu sa međunarodnim pravom, poštovati suverenitet, teritorijalni integitet i nezavisnost druge strane". 
Strane potvrđuju da će regulisanje svojih granica i razgraničenje sprovesti zajedničkim dogovorom, da će sporove rešavati mirnim putem i uzdržavati se od pretnje ili upotrebe sile, u skladu sa evropskim duhom rešavanja sporova dijalogom, navodi se u tekstu.
Dodaje se da će EU u ime obe strane angažovati nezavisno telo koje će podržati proces definisanja granica.
Non pejper u jednoj od glavnih tačaka predviđa stvaranje autonomije za sever Kosova, sa proširenom samoupravom i sa sopstvenim institucijama.
"Obe strane se slažu oko uspostavljanja Autonomnog okruga Severnog Kosova kao posebne administrativne jedinice regionalne samouprave, koja ima pravo da usvaja zakonodavstvo u regionalnoj ekonomiji, finansijama, imovini, infrastrukturi, kulturi, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, pravdi i evropske saradnje u skladu sa Ustavom Kosova i zakonodavstvom o lokalnoj samoupravi", navodi se u dokumentu .
Prema tim navodima, autnomni okrug severnog Kosova obuhvatiće teritorije grada Zvečana i njegovih 35 sela, Leposavića i 72 sela, Severne Mitrovice i obližnjih katastarskih zona i Zubin Potok i 63 okolna sela.
Taj autonomni okrug "imaće guvernera koji predstavlja Vladu Kosova, Skupštinu koja predstavlja narod i Izvršno veće, koje će biti zajedničko telo Autonomnog okruga, Vlade Kosova, Vlade Srbije i Evropske unije".
Posebna tačka predviđena, kako tvrdi albanski portal nemačko-francuskim dokumentom, je status srpskih crkava.
"Srpska pravoslavna crkva biće priznata, njena imovina biće neprikosnovena i uživaće privilegovan status", navodi se u tekstu i ističe da "Crkvu i njenu unutrašnju organizaciju treba priznati kao samoupravnu organizaciju političkog i ustavnog sistema Kosova, a vlasništvo treba da bude neprikosnoveno i da uživa privilegovan status".
"Zaštićena područja treba da uključuju više od 40 crkava i kulturnih znamenitosti. Pravoslavnu crkvu na Kosovu, kao suštinski deo Srpske pravoslavne crkve, u skladu sa ustavnim promenama, trebalo bi da vodi patrijarh Srpske pravoslavne crkve, koji bi trebalo da ima sedište u Pećkoj patrijaršiji", navodi se u "non pejperu".
Predviđa se i da se po ratifikaciji obavezujućeg sporazuma Srbija neće protiviti zahtevu Kosova za članstvom ili njegovom članstvu u međunarodnim multilateralnim i regionalnim orgarizacijama, istitucijama i mehanizmima u kojima je Srbija članica.
Istaknuto je da bi potpisivanje ovog dokumenta podrazumevalo promenu ustava i u Prištini i u Beogradu, a zatim i međusobno priznavanje nakon ustavnih i teritorijalnih preuređenja.
Dokument  ukazuje i na neke detalje koji bi došli na dnevni red nakon postizanja sporazuma, kao što je razmena stalnih misija u skladu sa Bečkom konvencijom o doplomatskim odnosima.
"Obe strane će uspostaviti Savet za uzajamno prijateljstvo koji će svake godine sazivati vlade dve države, kako bi se osigurala primena sporazuma i promovisala bilateralna saradnja u svim oblastima od interesa", navodi se u dokumentu. (Kraj)