17.10.2006 ob 18:09
Deli članek
Podgorica, 17. oktobar 2006. (/MORELFoNet) - Kompanija "MN
Speciality Steels Limited" iz Londona, prvorangirana na
tenderu za privatizaciju ZZelezare Nikssich, a.d. Nikssich,
bi za desetak dana trebalo da postane novi vlasnik te
zzelezare. Direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana
ulaganja i predsednik Odbora direktora ZZelezare, Branko
Vujovich, istakao je da je u zavrssnim pregovorima s
rukovodstvom londonske kompanije usaglasseno da u narednih
pet godina bude zadrzzano 1.500 radnika i da se zaposli
joss sto novih. Radna grupa radi sa sindikatom na usaglassavanju
Pojedinaccnog kolektivnog ugovora, posle ccega che
metalurzima biti ponudjen prihvatljiv i podsticajan
socijalni program, s tim ssto bi se pitanje visska
zaposlenih ressilo na dobrovoljnoj osnovi, naglasio je
Vujovich. Londonska kompanija, iza koje stoji australijski lanac
zzelezara “Harold Kloh”, ponudila je za kupovinu 66,7 odsto
akcijskog kapitala nikssiccke fabrike 5,2 miliona evra za
akcije, 117 miliona evra za investicije, kao i povechanje
obima proizvodnje od 180.000 tona u 2007. godini, do
600.000 tona kvalitetnog ccelika u 2011. godini. (kraj)