21.10.2006 ob 10:37
Deli članek

Bugojno, 21. oktobra 2006 (MOREL/ONASA) - Organizacija za hranu i poljoprivredu UN (FAO) počela je na području općine Bugojno realizirati projekat "Inventar stanja zemljišnih resursa u BiH u posljeratnom periodu", javio je dopisnik Agencije ONASA. Aktivnosti u okviru ovog projekta će biti kompletirane do kraja februara 2007. godine, nakon čega će ova općina raspolagati setom podataka i informacija u digitalnom obliku o prirodnim resursima, što će biti od velike pomoći prilikom donošenja odluka o prioritetima i načinu korištenja zemljišta, posebno u ruralnim dijelovima općine. Osim u Bugojnu, ovaj projekat će biti realiziran i u općinama Tešanj, Doboj Jug, Petrovo, Bileća, Prijedor, Travnik, Šipovo, Višegrad i Gračanica. Ukupna vrijednost projekta je oko tri miliona KM, a sredstva je osigurala Vlada Italije. (kraj)