13.10.2006 ob 21:10
Deli članek
Beograd, 13. oktober 2006 (MOREL/FoNet) - CClanice Geneks grupe saopsstile su danas da che u saradnji sa Agencijom za privatizaciju naknadno odlucciti da li che ponovo objaviti
prodaju nepokretnosti u Hrvatskoj, nakon ssto su u prvom postupku prodaje odbaccene sve prispele ponude. Komisija za prodaju Geneksovih nekretnina u Hrvatskoj donela je jednoglasnu odluku da odbaci sve prispele ponude, od kojih su samo dve ispunjavale formalno pravne uslove iz oglasa. Sve ponude su odbaccene, jer nisu ispunjavale uslove i
ciljeve iz oglasa u pogledu bankarskih garancija, a jedna i zbog nedovoljnog iznosa, navodi se u saopsstenju. (Kraj)