24.10.2006 ob 17:49
Deli članek

GRAĐEVINARSTVO
Kancelarija Njemačke humanitarne organizacije ASB – Arbeiter Samariter Bund u Beogradu oglašava prijavu za učešće na tenderu za izvođenje radova na izgradnji zgrade sa 20 stambenih jedinica za trajni smještaj izbjeglih lica u Pančevu. Sva zainteresovana lica mogu se prijaviti kancelariji ASB-a u Beogradu, Proleterske solidarnosti 27/8 u periodu od 25. do 26. oktobra 2006. godine od 10 do 16 časova. Prijava se može izvršiti telefonom, e-mail-om ili lično. Tel: +381 11 311 28 50, fax: +381 11 311 67 39, e-mail: asbbg@eunet.yu (Politika)
INFORMATIČKA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA

NEKRETNINE

AD “Brodteks” Fabrika čarapa i prediva u stečaju Bosanski Brod oglašava javno nadmetanje za prodaju imovine stečajnog dužnika AD “Brodteks” Fabrika čarapa i prediva Bosanski Brod u stečaju.
Početna cijena:1.100.000 KM.
Depozit: 10.000 KM.
Javno otvaranje i objavljivanje pismenih ponuda i usmeno javno nadmetanje održaće se 2. novembra 2006. godine u 12 časova u prsotorijama AD “Brodteks” Bosanski Brod u stečaju, do kada će se vršiti predaja zatvorenih pismenih ponuda.
Tel: 065/415-726 (Glas Srpske)
ZZ “Prijedor” Prijedor oglašava licitaciju za prodaju nekretnina u Rizvanovićima – Opština Prijedor.
Predmet prodaje je devastirani objekat – magacin – bivša prodavnica građevinskog materijala, početna cijena: 150.000 KM, te manji devastirani objekat “Mljekara” sa pripadajućim zemljištem površine 91 m2, početna cijena: 6.370 m2.
Depozit: 10%.
Licitacija će se održati 27. oktobra 2006. godine u 10 časova (za prvu nekretninu) i u 12 časova (za drugu nekretninu).
U slučaju da ova licitacija ne uspije, zakazuje se druga za 3. novembar 2006. godine u 10 i 12 časova. (Glas Srpske)

Agencija za privatizaciju Republike Srpske objalvjuje izmjenu javnog poziva za učešće na javnoj aukciji organizovanoj radi prodaje kapitala, odnosno imovine DP za proizvodnju, promet i usluge “Palilula” Beograd pod šifrom 261006-0745, objavljenog u dnevnom listu “Politika” 15. septembra 2006. godine.
Novi termin održavanja aukcije je 16. novembar 2006. godine na adresi Agencije: Beograd, Terazije 23, Velika sala, II sprat u 11 časova. Registracija učesnika održaće se istog dana na istoj adresi od 9 do 10:50 časova.
Novi rok za otkup dokumentacije je 7. novembar 2006. godine do 17 časova.
Novi rok za podnošenje prijave je 8. novembar 2006. godine do 17 časova. (Politika)

Stečajni upravnik stečajnog dužnika Preduezće za rudarstvo, geologiju i industriju nemetala “RGI” sa p. o. Brđani u stečaju iz brđana oglašava prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda.
Prodajna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Skadarska 1, Čačak uz dokaz o uplati 15.000 dinara odnosno 2.000 dinara u zavisnosti od cjeline za koju ponuđač želi konkurisati.
Rok za dostavljanje ponuda je 24. novembar 2006. godine Na adresu: Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Bulevar Mihajla Pupina 117a, Novi Beograd.
Kontakt osoba: Petar Vulović, tel: +381 64 157 02 12 (Politika, Večernje novosti)

Republička Direkcija za imovinu Republike Srbije raspisuje oglas radi otuđenja nepokretnosti u državnoj svojini.
Početna cijena: 28.825.101,34 evra, depozit: 5%.
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: Republička Direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, Gračanička 8. (Politika)

AUTOMOBILI
MEDICINSKA OPREMA
KONSULTANTSKE I OSTALE USLUGE

JP Aerodrom “Nikola Tesla” oglašava javni poziv za nabavku usluge prevoza zaposlenih na Aerodromu Beograd (j.n. br. 31/2006).
Konkursna dokumentacija se može preuzeti u prostorijma naručioca na adresi: 11180 Beograd 59 uz dokaz o uplati 5.000 dinara.
Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja oglasa na gorenavedenu adresu u Arhivu AB-a.
Kontkat osoba: Dragomir Konjikušić, tel. +381 11 209 41 26 (Politika)

OSTALO

ŠG “Gorica” Šipovo objavljuje oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja i to:
Lot 9. Odjeljenje 68/2 ŠU Novo selo:
- trupci J/C I klase – količina 30,50 m3 po poč. cijeni 136,60 KM/m3
- trupci J/C II klase – količina 35,30 m3 po poč. cijeni 115,60 KM/m3
- trupci J/C III klase – količina 85 m3 po poč. cijeni 98,60 KM/m3
Depozit: 10%.
Rok za dostavljanje ponuda je 31. oktobar 2006. godine na adresu: JPŠ “Šume RS” AD Sokolac, ŠG “Gorica” Šiopovo, I šipovačke brigade br. 1.
Otvaranje ponuda će se vršiti 2. novembra 2006. godine u 10 časova u prostorijama ŠG “Gorica” Šipovo.
Tel: 050/371-330 (Glas Srpske)

ŠG “Gorica” Šipovo objavljuje oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja i to:
Lot 1 Odjeljenje 55 RJ “R. Gora”:
- trupci J/C I klase – količina 65,82 m3 po poč. cijeni 136,45 KM/m3
- trupci J/C II klase – količina 112,87 m3 po poč. cijeni 115,45 KM/m3
- trupci J/C III klase – količina 72,56 m3 po poč. cijeni 98,45 KM/m3
- rudno drvo J/C – količina 4,94 m3 po poč. cijeni 74,45 KM/m3
Lot 1 Odjeljenje 21 RJ “Ljuša”:
- trupci J/C I klase – količina 14,44 m3 po poč. cijeni 135,45 KM/m3
- trupci J/C II klase – količina 90,21 m3 po poč. cijeni 114,45 KM/m3
- trupci J/C III klase – količina 110,19 m3 po poč. cijeni 97,45 KM/m3
Depozit: 10%.
Rok za dostavljanje ponuda je 31. oktobar 2006. godine na adresu: JPŠ “Šume RS” AD Sokolac, ŠG “Gorica” Šiopovo, I šipovačke brigade br. 1.
Otvaranje ponuda će se vršiti 1. novembra 2006. godine u 10 časova za Lot 1 – Odjeljenje 55 i u 11 časova za Lot 1 – Odjeljenje 21 u prostorijama ŠG “Gorica” Šipovo.
Tel: 050/371-330 (Glas Srpske)

AD prerade drveta, prometa i prevoza “Romanija” Sokolac u stečaju objavljuje ogals o prodaji opreme, robe i nedovršene proizvodnje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).
Depozit: 10%.
Licitacija će se održati 1. novembra 2006. godine u krugu preduzeća u 10 časova.
Tel: 057/444-783 (Glas Srpske)

ŠG “Čemernica” Kneževo objavljuje oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja i to:
Lot 1 Odjeljenje 163:
- trupci J/C I klase – količina 40 m3 po poč. cijeni 127 KM/m3
- trupci J/C II klase – količina 55 m3 po poč. cijeni 106 KM/m3
- trupci J/C III klase – količina 40 m3 po poč. cijeni 89 KM/m3
- rudno drvo J/C – količina 15 m3 po poč. cijeni 65 KM/m3
Lot 2 Odjeljenje 163:
- trupci J/C I klase – količina 40 m3 po poč. cijeni 127 KM/m3
- trupci J/C II klase – količina 50 m3 po poč. cijeni 106 KM/m3
- trupci J/C III klase – količina 45 m3 po poč. cijeni 89 KM/m3
- rudno drvo J/C – količina 15 m3 po poč. cijeni 65 KM/m3
Depozit: 10%.
Rok za dostavljanje ponuda je 30. oktobar 2006. godine na adresu: JPŠ “Šume RS” AD Sokolac, ŠG “Čemernica” Kneževo, Dujka Komljenovića bb.
Otvaranje ponuda će se vršiti 31. oktobra 2006. godine u 11 časova u prostorijama ŠG “Čemernica” Kneževo.
Tel: 051/591-195 (Glas Srpske)
(kraj)