11.10.2006 ob 23:42
Deli članek
London, 11. oktober 2006 (MOREL/FoNet) - U nastojanju da ostvari svoj cilj i stekne nezavisnost, vlada u Prisstini je, buduchi da nema sopstvenu diplomatiju, angazzovala
britansku firmu koja nudi profesionalne diplomatske usluge, javlja BBC. Firmu koja se zove "Nezavisni diplomata" su osnovala dvojica bivssih zvaniccnika britanskog ministarstva inostranih poslova. Novinar BBC Tim Frenks je poslednjih nedelja imao ekskluzivan pristup njihovim sastancima sa kosovskim funkcionerima i medjunarodnim diplomatama koji vode
pregovore o buduchem statusu pokrajine. Bio je prisutan kada su predstavnici firme otputovali u Prisstinu, kako bi liderima kosovskih Albanaca doneli vest koja im se neche dopasti da signali koji stizzu iz Britanije, Francuske, Amerike, Rusije, te iz UN ukazuju da konaccni status Kosova neche biti ressen do kraja godine. Iza zatvorenih vrata, premijer Kosova Agim CCeku nije krio nezadovoljstvo, rekao je da je to vrlo losse i da "che nam stvoriti mnogo problema". Njegov stav deli i cclan albanskog pregovaracckog tima Bljerim SSalja, koji kazze da che odlaganje medju Albancima samo stvoriti frustracije koje mogu da prerastu u nerede na Kosovu. "Srbi bi, naravno pozdravili nerede, jer bi onda mogli da kazzu: U redu, sad je dosta, moramo da idemo na podelu", dodao je SSalja uz ocenu da je odlaganje odluke o statusu opravdano jedino ako se zzeli podela pokrajine. Kosovski Albanci su uvereni da su u pregovorima o Kosovu u daleko nepovoljnijem polozzaju, zbog toga ssto nemaju ministarstvo inostranih poslova i mrezzu ambasada u svetu. Zbog toga su angazzovali "Nezavisnog diplomatu", firmu koju njen osnivacc Karn Ros opisuje kao prvu neprofitnu diplomatsku savetodavnu agenciju na svetu. Karn Ros je 15 godina radio u Forin ofisu i kao britanski zvaniccnik, radio je, izmedju ostalog za UNMIK, a deo karijere proveo je u sedisstu UN u Njujorku, gde se na vrlo visokom nivou bavio Irakom. Kazze da se o buduchnosti teritorija kao ssto je Kosovo, ccesto odluccuje bez dovoljnih konsultacija sa njihovim vlastima zato ssto one nemaju diplomatsku sluzzbu. Karn Ros zbog toga iz Prisstine putuje u Becc gde od izaslanika za pregovore o statusu Kosova Martija Ahtisarija trazzi da iskoristiti svoj ugled i uticaj kako bi izdejstvovao da predsednika ili premijera Kosova u sedisstu Ujedinjenih nacija prime amabasadori kljuccnih zemalja. Ahtisari je, na sastanku kojem je prisustvovao novinar BBC, rekao da se slazze da se kosovski Albanci nalaze u nepovoljnoj situaciji "jer Srbija ima vrlo dobru diplomatiju". "Ali takav je zzivot", dodao je ljubazno Ahtisari i odbio zahtev da premijeru ili predsedniku Kosova obezbedi pomenute sastanke. Nessto kasnije, jedan od saradnika Martija Ahtisarija Karnu Rosu objassnjava da je na vladi Kosova da pokazze da je dovoljno zrela da sprecci bilo kakve nerede, ukoliko odluka o konaccnom statusu Kosova zaista bude odlozzena za dva ili tri meseca, zbog izbora u Srbiji. Osim Kosova, klijenti firme "Nezavisni diplomata" su i samoproklamovana drzzava Somaliland i Arapska Demokratska Republika Saharavi. (kraj)