19.10.2006 ob 00:10
Deli članek
Sarajevo, 18. oktobra 2006 (MORELONASA) - NLB Tuzlanska banka Tuzla organizovala je akciju darivanja računara školama i ustanovama koje se bave humanitarnim radom.
Kako je saopćeno iz ove banke, donirani računari namijenjeni su za opremanje kabineta informatike, a učenicima će omogućiti sticanje novih informatičkih saznanja, te praćenje savremenih trendova u oblasti edukacije. Ovom akcijom su obuhvaćeni Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća, Javna ustanova (JU) Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihoškom i tjelesnom razvoju, JU Centar za obrazovanje, vaspitanje, rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla i JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla. NLB Tuzlanska banka jedna je od 55 članica NLB Grupe koja posluje na 16 tržišta i servisira više od tri miliona klijenata. (kraj)