16.10.2006 ob 15:15
Deli članek
Sarajevo, 16. oktober 2006 (MOREL/ONASA) - Konkurencijsko vijeće je na svojoj posljednjoj sjednici donio Rješenje o dopuštenosti koncentracije između BAR Laboratories Europe B.V.i.o., Amsterdam i Plive d.d. Zagreb. Naime, Konkurencijsko vijeće je zaprimio prijavu namjere koncentracije od strane BAR Laboratories Europe B.V.i.o., kojom namjeravaju steći kontrolu nad Pliva d.d. Zagreb, saopćeno je iz Konkrencijskog vijeća. BAR Laboratories Europe je supsidijarno društvo u vlasništvu Barr Pharmaceuticals, inc., New Jersey, SAD, kompanije čija je osnovna djelatnost proizvodnja i plasiranje generičkih i vlastitih farmaceutskih proizvoda. Uticaj predmetne koncentracije na tržištu generičkih farmaceutski proizvoda u BiH je preko subsidijarnog društva Pliva d.o.o. Sarajevo, koje na tržištu BiH učestvuje preko svojih predstavništava u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci. Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku donošenja rješenja, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da namjeravana koncentracija neće uzrokovati povredu pravila konkurencije na tržištu generičkih farmaceutskih proizvoda u BiH Također, odobrena je i koncentracija između MANN+HUMMEL Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH, sa sjedištem u Ludwigsburg, Njemačka, i Unico filter Tvornica filtera d.d. Tešanj. Preduzeće MANN+HUMMEL Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH je Konkurencijskom vijeću podnio prijavu namjere koncentracije kojom namjerava kupovinom dodatnih dionica preuzeti kontrolu nad Unico filter Tvornica filtera d.d. Tešanj. Nakon detaljno sprovedenih pravnih i ekonomskih analiza u postupku ocjene koncentracije, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija neće imati značajniji negativni uticaj na tržište BiH. (kraj)