11.10.2006 ob 16:46
Deli članek
Brčko, 11. oktobra 2006 (MOREL/ONASA) - Vlada Brčko Distrikta BiH prihvatila je danas sporazum o vansudskom poravnanju sa kompanijom Italprojekt, javio je dopisnik Agencije ONASA. Poravnjanjem se definiše isplata štete od 1, 49 miliona KM na ime direktnih troškova koje je ova firma imala zbog neispunjavanja ugovornih obaveza od strane Vlade Distrikta, nastalih na osnovu ugovora o pravu građenja, finansiranja, projektovanja i upravljanja tržnicom Arizona, sklopljenim u decembru 2001. godine. U obrazloženju Sporazuma o izmirenju međusobnih potraživanja, navedeno je da zbog neblagovremenog izvršavanja obaveza od strane Prelazne vlade, procijenjena šteta od strane Italprojekta iznosi 11 miliona KM. Italprojekt je, kako se navodi, ispostavio fakture direktnih troškova za izvedene radove koje Vlada, zbog nedostatka sopstvenih kapaciteta nije mogla obaviti. Inače, spor je nastao zbog toga što Vlada Distrikta u određenom roku na pijaci "Arizona" nije uklonila smeće, nelegalne objekte za prodaju i nelegalne trgovce, niti deminirala obećane površine. "Potraživanja Italprojekt imala su dva dijela, naknadu štete i direktna potraživanja. O naknadi štete većoj od sedam miliona KM nismo htjeli ni razgovarati, jer to je stvar vještaka i suda. Prihvatili smo samo razgovor o direktnim troškovima, koje je po Ugovoru imala Vlada, a završio ih je Italprojekt", istakao je gradonačelnik Brčko Distrikta BiH Mirsad Đapo. S ciljem predupređivanja štete koja bi mogla nastati zbog tužbe koju bi Italprojekt podnio, Koordinacioni tim, zajedno sa pravnim timom Vlade i Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR), definisao je samo direktne troškove i predložio da se prihvati ovaj sporazum kao vansudsko poravnanje. "Direktan trošak moramo prihvatiti, a kako i na koji način je taj trošak stvoren, te kako će se oko toga određivati drugi organi, prije svega Skupština, imaćemo priliku vidjeti", istakao je Đapo, dodajući da je postignut kompromis kojim se Italprojekt odrekao naknade štete.(kraj)