07.10.2021 ob 13:03
Deli članek
Delež uporabnikov interneta narašča tudi med starejšimi osebami, delež neuporabnikov med njimi pa je še naprej najvišji

Ljubljana (MOREL)- Internet je v 1. četrtletju 2021 redno uporabljalo 89 % 16–74-letnikov. 58 % jih je na novičarskih spletnih straneh ali družbenih medijih videlo neresnično ali dvomljivo informacijo ali vsebino; 37 % od teh jih je resničnost takih vsebin preverilo, 39 % jih je že vedelo, da je bil vir nezanesljiv. Med osebami, starimi 16–74, let, je bilo v 1. četrtletju 2021 89 % takih, ki so redno uporabljale internet (v 2020: 87 %); delež takih (rednih) uporabnikov interneta je bil najmanjši med 65–74-letniki (62 %) (v 2020: 51 %). Takih, ki so internet uporabljali večkrat na dan, je bilo med 16–74-letniki 82 % (v 2020: 75 %), takih, ki ga niso uporabljali še nikoli, pa 8 % (v 2020: 11 %) – med ženskami 8 %, med moškimi pa 7 %.

Delež neuporabnikov interneta je res še vedno največji med 65–74-letniki, se pa zmanjšuje: v 2021 jih je bilo 31 %, v 2020 pa 44 %. Na vprašanje, zakaj ne uporabljajo interneta, jih je največ, 56 % navedlo, da zato, ker ga ne potrebujejo ali je po njihovem mnenju nekoristen, nezanimiv, 39 %, da zato, ker jih internet ne zanima, 28 % jih je menilo, da nimajo dovolj veščin za uporabo računalnika, interneta, 27 % pa, da so za to že prestari.

Redni uporabniki interneta so do interneta dostopali na različne načine, najpogosteje pa prek pametnega telefona, v 95 %. 65 % jih je dostopalo prek prenosnega računalnika, 46 % prek namiznega računalnika, 27 % prek tabličnega računalnika in 25 % prek drugih mobilnih naprav, npr. prek pametne televizije, pametnega zvočnika, igralne konzole, pametne ure.

Pametni telefon je bil najpogosteje uporabljen za dostop do interneta v vseh starostnih skupinah. 16–24-letniki so prek te naprave dostopali do interneta v 98 %, 65–74-letniki pa v 79 %.
Pri dostopanju do interneta prek nekaterih drugih mobilnih naprav so bile razlike v odstotkih med starostnimi skupinami večje, npr. pri uporabi pametne televizije, pametnega zvočnika, igralne konzole, pametne ure. Prek teh je dostopalo 44 % 16–24-letnikov in 5 % 65–74-letnikov. To so sporočili iz  SURS.(konec)