13.09.2021 ob 11:23
Deli članek
Lani za več kot polovico

Ljubljana (MOREL)- V desetletju od 2011 do 2020 je število potnikov v cestnem javnem linijskem prevozu naraščalo in vrh doseglo v letu 2017, ko je bilo prepeljanih več kot 30 milijonov potnikov. V mestnem javnem potniškem prevozu je v zadnjem desetletju število potnikov naraščalo do leta 2016, ko je bilo prepeljanih skoraj 62 milijonov potnikov. Na uporabo javnega prevoza vplivajo tudi subvencionirane vozovnice za dijake in študente ter brezplačne vozovnice za upokojence; prve so bile uvedene v letu 2012, druge sredi leta 2020.

V letih 2020 in 2021 so uporabo avtobusnega javnega prevoza ohromili ukrepi za zajezitev bolezni covid-19. Število potnikov je bilo v letu 2020 tako v cestnem javnem prevozu kot v mestnem za več kot polovico manjše kot v predhodnem letu. V cestnem javnem prevozu je bilo prepeljanih približno 13 milijonov potnikov ali za 57 % manj kot v 2019. V mestnem prevozu je bilo v 2020 prepeljanih 25 milijonov potnikov, v 2019 pa več kot 58 milijonov. To so sporočili iz SURS. (konec)